S. 2-468 Dossierfiche K. 50-1913

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Olivier de Clippele   

inkomstenbelasting
inning der belastingen
vennootschapsbelasting
belastingaangifte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-468/1 2-468/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/6/2000
2-468/2 2-468/2 (PDF) Amendement 1/6/2001
2-468/3 2-468/3 (PDF) Amendement 12/6/2001
2-468/4 2-468/4 (PDF) Amendementen 17/4/2002
2-468/5 2-468/5 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2002
2-468/6 2-468/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/4/2002
2-468/7 2-468/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/2002
2-468/8 2-468/8 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 26/6/2002
2-468/9 2-468/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 26/6/2002
2-468/10 2-468/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/7/2002
K. 50-1913/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2002
K. 50-1913/2 Verslag namens de commissie 24/10/2002
K. 50-1913/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/11/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/6/2000   Indiening Doc. 2-468/1 2-468/1 (PDF)
12/10/2000   Inoverwegingneming
12/10/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/5/2002   Inschrijving op agenda
6/6/2002   Inschrijving op agenda
13/6/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring verslag Doc. 2-468/7 2-468/7 (PDF)
13/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-211 Hand. 2-211 (PDF)
13/6/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
4/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
Doc. 2-468/10 2-468/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/2000   Verzending naar commissie
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Niet behandeld
6/2/2001   Inschrijving op agenda
6/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Bespreking
8/5/2001   Inschrijving op agenda
8/5/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Uitgesteld
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Bespreking
17/4/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-5/o0)
17/4/2002   Aanneming na amendering
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-468/5 2-468/5 (PDF)
13/6/2002   Verzending naar commissie
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
26/6/2002   Bespreking
26/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
26/6/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-468/9 2-468/9 (PDF)
26/6/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-468/8 2-468/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1913/1
24/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1913/2
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 5
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 281, p. 65
Doc. K. 50-1913/3
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
7/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/2002   Bekrachtiging en afkondiging
10/12/2002   Bekendmaking (55569)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/6/2002, 4/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 6/2/2001, 21/2/2001, 8/5/2001, 12/6/2001, 17/4/2002, 30/4/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 26/6/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 9/7/2002 60 4/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/2002 10/12/2002, blz 55569