S. 2-850 Dossierfiche K. 50-1269

Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds
Regering G. Verhofstadt I  

vergrijzing van de bevolking
Zilverfonds
rijksbegroting
Stabiliteitspact
overheidsschuld
overheidsfinanciŽn
Hoge Raad van FinanciŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1269/1 Wetsontwerp 23/5/2001
K. 50-1269/2 Amendementen 26/6/2001
K. 50-1269/3 Verslag namens de commissie 4/7/2001
K. 50-1269/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2001
K. 50-1269/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/7/2001
2-850/1 2-850/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/7/2001
K. 50-1269/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/7/2001
2-850/2 2-850/2 (PDF) Amendementen 13/7/2001
2-850/3 2-850/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2001
2-850/4 2-850/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2001
2-850/5 2-850/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2001
2-850/6 2-850/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1269/1
4/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1269/3
10/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 150, p. 3-12
12/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 53-54
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-15/o34)
Integraal verslag nr. 151, p. 54-55
Doc. K. 50-1269/6
12/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
Griffiebulletin nr. 63 dd 12.7.2001
Doc. 2-850/1 2-850/1 (PDF)
12/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nį 63 dd 12.7.2001
12/7/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/7/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-141 Hand. 2-141 (PDF)
19/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-141 Hand. 2-141 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o18) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-850/6 2-850/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/7/2001   Verzending naar commissie
13/7/2001   Inschrijving op agenda
13/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
13/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
13/7/2001   Aanneming zonder amendering
17/7/2001   Inschrijving op agenda
17/7/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Didier Ramoudt is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
19/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/9/2001   Bekrachtiging en afkondiging
14/9/2001   Bekendmaking (30813-30818)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2001, 17/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc)
Griffiebulletin nr. 63 dd 12.7.2001
Evocatietermijn 13/7/2001 15 15/10/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nį 63 dd 12.7.2001
Onderzoekstermijn (S1) 13/7/2001 60 10/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/9/2001 14/9/2001, blz 30813-30818