S. 2-1029 Dossierfiche                  

Voorstel strekkende om in het Reglement van de Senaat een artikel 77bis in te voegen betreffende het misbruik van bevoegdheid
Renť Thissen   

vergoeding voor afgevaardigden
Eerste Kamer
politieke moraal
machtsmisbruik
afgevaardigde
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1029/1 2-1029/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 30/1/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2002   Indiening Doc. 2-1029/1 2-1029/1 (PDF)
31/1/2002   Inoverwegingneming
31/1/2002   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
31/1/2002   Verzending naar Bureau
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving