S. 2-740 Dossierfiche K. 50-1302

Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Jeannine Leduc    Philippe Moureaux    Philippe Monfils    Myriam Vanlerberghe    Paul Galand    Frans Lozie    Patrik Vankrunkelsven   

institutionele hervorming
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
taalgroep
OCMW
gemeente
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
institutioneel akkoord
gemeentepolitie
taalgebruik
bescherming van minderheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-740/1 2-740/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/5/2001
2-740/2 2-740/2 (PDF) Amendementen 23/5/2001
2-740/3 2-740/3 (PDF) Advies van de Raad van State 30/5/2001
2-740/4 2-740/4 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2001
2-740/5 2-740/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/6/2001
2-740/6 2-740/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/2001
2-740/7 2-740/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/6/2001
K. 50-1302/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/6/2001
K. 50-1302/2 Amendementen 26/6/2001
K. 50-1302/3 Verslag namens de commissie 28/6/2001
K. 50-1302/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/6/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2001   Indiening Doc. 2-740/1 2-740/1 (PDF)
10/5/2001   Inoverwegingneming
10/5/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/5/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
30/5/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-740/3 2-740/3 (PDF)
7/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-740/6 2-740/6 (PDF)
13/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-124 Hand. 2-124 (PDF)
13/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-124 Hand. 2-124 (PDF)
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-18/o0)
Ten gevolge van deze stemming vervalt het wetsvoorstel 2-149.
Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
Doc. 2-740/7 2-740/7 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/5/2001   Verzending naar commissie
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Jean-François Istasse
23/5/2001   Bespreking
23/5/2001   Commissie wenst extern advies: Raad van State
23/5/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-4/o0)
23/5/2001   Aanneming na amendering
7/6/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Advies van de Raad van State : regeling van de werkzaamheden
7/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 12 stemmen bij 1 onthouding
7/6/2001   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
15/6/2001   Overzending Doc. K. 50-1302/1
28/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1302/3
28/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 22-23
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-42/o0)
Integraal verslag nr. 143, p. 63-64
Doc. K. 50-1302/4
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
technische correctie
28/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
31/8/2001   Bekendmaking (29580-29581)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/6/2001, 14/6/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/5/2001, 7/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/6/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2001 60 12/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2001 31/8/2001 , blz 29580-29581

Kruispuntbank van de wetgeving