S. 2-777 Dossierfiche K. 50-1183

Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten
Regering G. Verhofstadt I  

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
institutionele hervorming
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
federalisme
regionale financiŽn
Rekenhof (BelgiŽ)
provinciebegroting
buitenlandse student
verdeling van de bevoegdheden
OCMW
fiscale stimulans
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
groenvoorzieningen
dubbele belasting
onderwijsbegroting
registratierecht
grondbelasting
herintreding
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
milieuheffing
belastingaftrek
universiteit
Nationale Loterij
institutioneel akkoord
bevoegdheidsoverdracht
werkloosheidsverzekering
belastingbeleid
gewestvorming
voertuigenbelasting
BTW
belasting van natuurlijke personen
werkgelegenheidsbeleid
belastingadministratie
tol
werkgelegenheidsbevordering
overdrachtsbelasting
parafiscale heffing
bescherming van minderheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1183/1 Ontwerp van bijzondere wet 29/3/2001
K. 50-1183/2 Amendementen 9/5/2001
K. 50-1183/3 Amendementen 17/5/2001
K. 50-1183/4 Advies van de Raad van State 17/5/2001
K. 50-1183/5 Amendementen 17/5/2001
K. 50-1183/6 Advies van de Raad van State - Erratum 18/5/2001
K. 50-1183/7 Verslag namens de commissie 25/5/2001
K. 50-1183/8 Tekst aangenomen door de commissie 25/5/2001
K. 50-1183/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/5/2001
K. 50-1183/10 Tekst aangenomen bij eerste stemming 31/5/2001
K. 50-1183/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 6/6/2001
K. 50-1183/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/6/2001
2-777/1 2-777/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/6/2001
2-777/2 2-777/2 (PDF) Amendementen 12/6/2001
2-777/3 2-777/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2001
2-777/4 2-777/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/6/2001
2-777/5 2-777/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/6/2001
2-777/6 2-777/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/6/2001
2-777/7 2-777/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1183/1
17/5/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 125, p. 34
18/5/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1183/4
25/5/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1183/7
30/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 127, p. 1-24 + 128, p. 1-47 + 129, p. 1-12
31/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 130, p. 25-42
31/5/2001   Beroep op het reglement (tweede lezing)
Integraal verslag nr. 130, p. 41
Doc. K. 50-1183/10
6/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 1-10
6/6/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+98/-40/o11)
Integraal verslag nr. 131, p. 11-18
Doc. K. 50-1183/12
6/6/2001   Aanneming na amendering door plenaire
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2001   Overzending Doc. 2-777/1 2-777/1 (PDF)
7/6/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/6/2001   Inschrijving op agenda
27/6/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-777/5 2-777/5 (PDF)
27/6/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-777/6 2-777/6 (PDF)
27/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-129 Hand. 2-129 (PDF)
28/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-133 Hand. 2-133 (PDF)
28/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-133 Hand. 2-133 (PDF)
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-17/o5) Hand. 2-133 Hand. 2-133 (PDF)
Doc. 2-777/7 2-777/7 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/6/2001   Verzending naar commissie
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens, Michel Barbeaux
12/6/2001   Bespreking
12/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
12/6/2001   Aanneming zonder amendering
21/6/2001   Inschrijving op agenda
21/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
28/6/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-777/7 2-777/7 (PDF)
13/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/2001   Bekendmaking (26646-26661)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/5/2001, 31/5/2001, 6/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/2001, 28/6/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/6/2001, 21/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2001 3/8/2001, blz 26646-26661