S. 2-241 Dossierfiche K. 50-232

Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Regering G. Verhofstadt I  

Keuringsdienst van waren
delegatie van bevoegdheid
consumentenvoorlichting
voedingsproduct
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
volksgezondheid
landbouw en voeding
bescherming van de consument
voedselveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-232/1 Wetsontwerp 5/11/1999
K. 50-232/2 Amendementen 7/12/1999
K. 50-232/3 Amendementen 10/12/1999
K. 50-232/4 Verslag namens de commissie 13/12/1999
K. 50-232/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/12/1999
K. 50-232/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/1999
2-241/1 2-241/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/1999
2-241/2 2-241/2 (PDF) Amendementen 11/1/2000
2-241/3 2-241/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/2000
2-241/4 2-241/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/1/2000
2-241/5 2-241/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/1/2000
2-241/6 2-241/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/1/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/11/1999   Indiening Doc. K. 50-232/1
13/12/1999   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-232/4
15/12/1999   Bespreking
Handelingen nr. 24, p. 26-64
16/12/1999   Bespreking
Handelingen nr. 25, p. 29-30
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-45/o3)
Handelingen nr. 25, p. 31-37
Doc. K. 50-232/6
16/12/1999   Aanneming na amendering door commissie
23/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/3 2-82/3 (PDF)
23/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/3 2-82/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-241/1 2-241/1 (PDF)
17/12/1999   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 10
17/12/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
13/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-241/5 2-241/5 (PDF)
20/1/2000   Algemene bespreking Hand. 2-23 Hand. 2-23 (PDF)
20/1/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-23 Hand. 2-23 (PDF)
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-18/o2) Hand. 2-24 Hand. 2-24 (PDF)
Doc. 2-241/6 2-241/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/1999   Verzending naar commissie
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Malcorps
21/12/1999   Regeling der werkzaamheden
21/12/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Bespreking
11/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-4/o0)
11/1/2000   Aanneming zonder amendering
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-241/3 2-241/3 (PDF)
18/1/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-241/4 2-241/4 (PDF)
20/1/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/1/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
18/2/2000   Bekendmaking (5053-5057)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/1/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/1999, 11/1/2000, 18/1/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/1999 5 21/12/1999
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 10
Onderzoekstermijn (S1) 18/12/1999 25 27/1/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 18/12/1999 25 27/1/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 18/12/1999 30 1/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/2/2000 18/2/2000 , blz 5053-5057

Kruispuntbank van de wetgeving