S. 2-1389 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden
Armand De Decker    Hugo Vandenberghe    Anne-Marie Lizin    René Thissen    Philippe Monfils   

islam
politie
private militie
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1389/1 2-1389/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/12/2002
2-1389/2 2-1389/2 (PDF) Advies van de Raad van State 7/1/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2002   Indiening Doc. 2-1389/1 2-1389/1 (PDF)
12/12/2002   Inoverwegingneming
20/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/12/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
7/1/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State
nr. 34.635/2
Doc. 2-1389/2 2-1389/2 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2002   Verzending naar commissie
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
14/1/2003   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 14/1/2003