S. 2-751 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland
Paul Galand    Jeannine Leduc    Philippe Monfils    Theo Kelchtermans    Jean Cornil    Myriam Vanlerberghe    Michiel Maertens    RenÚ Thissen   

motie van het Parlement
Europese Unie
terrorisme
politiek geweld
geweldloosheid
extremisme
Baskische provincies
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-751/1 2-751/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/5/2001
2-751/2 2-751/2 (PDF) Amendementen 22/5/2001
2-751/3 2-751/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2001
2-751/4 2-751/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/5/2001
2-751/5 2-751/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/5/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/5/2001   Indiening Doc. 2-751/1 2-751/1 (PDF)
17/5/2001   Inoverwegingneming
17/5/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/5/2001   Inschrijving op agenda
30/5/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-751/5 2-751/5 (PDF)
31/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-119 Hand. 2-119 (PDF)
31/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o5) Hand. 2-119 Hand. 2-119 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/5/2001   Verzending naar commissie
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-JosÚ Laloy, Erika Thijs
22/5/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
22/5/2001   Aanneming na amendering
22/5/2001   Vertrouwen rapporteur
22/5/2001   Tekst aangenomen
31/5/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/5/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/5/2001