S. 2-229 Dossierfiche K. 50-297

Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

migrerende werknemer
sociaal beleid
beslag op bezittingen
Fonds voor Arbeidsongevallen
betaalde vakantie
arbeidsongeschiktheid
verslag over de werkzaamheden
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
geldboete
beroep in de gezondheidszorg
sociale economie
tandarts
Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
personeel in Afrika
sociale voorzieningen
organisatie van de gezondheid
OMNIO
chronische ziekte
apotheek
sociale bijdrage
gezinsuitkering
verzekering
arbeidsongevallenverzekering
langdurige werkloosheid
geneesmiddel
sociale zekerheid
zwartwerk
werkloze
arbeidsrechtspraak
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
verjaring van de vordering
gezondheidsverzorging
bejaarde
remgeld
status van de verkozen persoon
ziekenhuis
ziekteverzekering
apotheker
verplegend personeel
zelfstandig beroep
Maribel
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
overheidsapparaat
illegale migratie
medisch en chirurgisch materiaal
balans
kosten voor gezondheidszorg
aanvullende uitkering
asielzoeker
sociaal recht
toegang tot het beroepsleven
dieetproduct
civiele aansprakelijkheid
klinische biologie
exterritorialiteit
kosten voor ziekenhuisopname
sociale begroting
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
geestesziekte
reclame
pensioenregeling
administratieve formaliteit
sociale integratie
farmaceutisch product
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
farmaceutische industrie
moedermelk
belastingadministratie
programmawet
werkgelegenheidsbevordering
paramedisch beroep
politiek asiel
dokter
minimumbestaansinkomen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-297/1 Wetsontwerp 30/11/1999
K. 50-297/2 Amendement 1/12/1999
K. 50-297/3 Amendement 7/12/1999
K. 50-297/4 Amendementen 8/12/1999
K. 50-297/5 Amendementen 9/12/1999
K. 50-297/6 Verslag namens de commissie 10/12/1999
K. 50-297/7 Verslag namens de commissie 13/12/1999
K. 50-297/8 Verslag namens de commissie 13/12/1999
K. 50-297/9 Tekst aangenomen door de commissies 13/12/1999
K. 50-297/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/12/1999
2-229/1 2-229/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/12/1999
K. 50-297/11 Amendement voorgesteld na indiening van het aanvullend verslag 15/12/1999
K. 50-297/12 Aanvullend verslag 15/12/1999
K. 50-297/13 Artikel gewijzigd door de commissie 15/12/1999
K. 50-297/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/1999
2-229/2 2-229/2 (PDF) Amendementen 16/12/1999
2-229/3 2-229/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/1999
2-229/4 2-229/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/12/1999
2-229/5 2-229/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/12/1999
2-229/6 2-229/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/1999
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/1999   Indiening Doc. K. 50-297/1
13/12/1999   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-297/9
14/12/1999   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/1999   Bespreking
Handelingen nr. 23, p. 20-53
15/12/1999   Bespreking
Handelingen nr. 24, p. 18-24
15/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-15/o39)
Handelingen nr. 24, p. 24-25
Doc. K. 50-297/14
15/12/1999   Aanneming na amendering door commissie
8/12/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/4 2-82/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/1999   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/1999   Inschrijving op agenda
14/12/1999   Niet behandeld
15/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
15/12/1999   Bespreking
15/12/1999   Einde anticiperende behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
146 art.
Doc. 2-229/1 2-229/1 (PDF)
16/12/1999   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 9
16/12/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag≤ Doc. 2-229/5 2-229/5 (PDF)
22/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-19 Hand. 2-19 (PDF)
23/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-9/o11) Hand. 2-22 Hand. 2-22 (PDF)
Doc. 2-229/6 2-229/6 (PDF)
16/12/1999   Verzending naar commissie
16/12/1999   Inschrijving op agenda
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
16/12/1999   Aanneming zonder amendering
20/12/1999   Inschrijving op agenda
20/12/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jan Remans is eenparig goedgekeurd (10 stemmen).
Doc. 2-229/3 2-229/3 (PDF)
20/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-229/4 2-229/4 (PDF)
23/12/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/12/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/1999   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1999   Bekendmaking (50467-50494)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/12/1999, 15/12/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/1999, 23/12/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/1999, 20/12/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/1999 5 20/12/1999
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 9
Onderzoekstermijn (S1) 17/12/1999 15 17/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/1999 31/12/1999, blz 50467-50494