S. 2-386 Dossierfiche K. 50-1652

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
René Thissen    Jean-François Istasse    Olivier de Clippele    Marcel Cheron    Louis Siquet   

institutionele hervorming
eedaflegging
plaatsvervanger
afgevaardigde
Franse Gemeenschap
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-386/1 2-386/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 23/3/2000
2-386/2 2-386/2 (PDF) Advies van de Raad van State 30/10/2001
2-386/3 2-386/3 (PDF) Amendementen 22/11/2001
2-386/4 2-386/4 (PDF) Amendementen 10/1/2002
2-386/5 2-386/5 (PDF) Verslag namens de commissie 10/1/2002
2-386/6 2-386/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2002
2-386/7 2-386/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/1/2002
2-386/8 2-386/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/1/2002
K. 50-1652/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/2/2002
K. 50-1652/2 Amendementen 12/3/2002
K. 50-1652/3 Verslag namens de commissie 22/3/2002
K. 50-1652/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2000   Indiening Doc. 2-386/1 2-386/1 (PDF)
11/5/2000   Inoverwegingneming
11/5/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/10/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
30/10/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-386/2 2-386/2 (PDF)
24/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-386/7 2-386/7 (PDF)
31/1/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-386/8 2-386/8 (PDF)
31/1/2002   Uitstel van de bespreking
14/2/2002   Inschrijving op agenda
21/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
21/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-5/o9) Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/5/2000   Verzending naar commissie
18/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
18/10/2001   Bespreking
18/10/2001   Commissie wenst extern advies: Raad van State
8/11/2001   Inschrijving op agenda
8/11/2001   Bespreking
22/11/2001   Inschrijving op agenda
22/11/2001   Bespreking
6/12/2001   Inschrijving op agenda
6/12/2001   Hoorzitting met de professoren F. Delpérée (UCL) en J. Velaers (UFSIA/UA)
6/12/2001   Bespreking
10/1/2002   Inschrijving op agenda
10/1/2002   Bespreking
10/1/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o1) Doc. 2-386/6 2-386/6 (PDF)
10/1/2002   Aanneming na amendering
10/1/2002   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
21/2/2002   Overzending Doc. K. 50-1652/1
22/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1652/3
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 1-4
28/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 217, p. 55-58
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-22/o1)
Integraal verslag nr. 217, p. 58
Doc. K. 50-1652/4
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2002   Bekendmaking (27317-27318)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/2/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 18/10/2001, 8/11/2001, 22/11/2001, 6/12/2001, 10/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2002 14/6/2002, blz 27317-27318