S. 2-1398 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden
René Thissen    Georges Dallemagne    Clotilde Nyssens    Magdeleine Willame-Boonen    Michel Barbeaux   

islam
politie
private militie
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1398/1 2-1398/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/12/2002
2-1398/2 2-1398/2 (PDF) Advies van de Raad van State 7/1/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2002   Indiening Doc. 2-1398/1 2-1398/1 (PDF)
19/12/2002   Inoverwegingneming
19/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/12/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
7/1/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 34.636/2
Doc. 2-1398/2 2-1398/2 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/12/2002   Verzending naar commissie
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
14/1/2003   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 14/1/2003