S. 2-362 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegde rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan
Renť Thissen   

pensioenvoorwaarden
vervroegd pensioen
pensioenregeling
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-362/1 2-362/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/3/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/3/2000   Indiening Doc. 2-362/1 2-362/1 (PDF)
27/4/2000   Inoverwegingneming
27/4/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/4/2000   Verzending naar commissie
18/10/2000   Inschrijving op agenda
18/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 18/10/2000, 29/11/2000

Kruispuntbank van de wetgeving