S. 2-1424 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 32bis in het Reglement van de Senaat
Renť Thissen   

parlementsvergadering
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1424/1 2-1424/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 16/1/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2003   Indiening Doc. 2-1424/1 2-1424/1 (PDF)
23/1/2003   Inoverwegingneming
23/1/2003   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
23/1/2003   Verzending naar Bureau
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving