S. 2-338 Dossierfiche K. 50-289

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
Hans Bonte   Jan Peeters  

gezinsuitkering
geregistreerd samenwonen
gelijke behandeling
ongehuwd samenleven
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-289/1 Wetsvoorstel 29/11/1999
K. 50-289/2 Amendement 12/1/2000
K. 50-289/3 Verslag namens de commissie 27/1/2000
K. 50-289/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/1/2000
K. 50-289/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/2/2000
2-338/1 2-338/1 (PDF) Wetsontwerp 11/2/2000
2-338/2 2-338/2 (PDF) Amendement 28/3/2000
2-338/3 2-338/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2000
2-338/4 2-338/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2000
2-338/5 2-338/5 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/4/2000
2-338/6 2-338/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/4/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/1999   Indiening Doc. K. 50-289/1
9/12/1999   Inoverwegingneming
27/1/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-289/4
9/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 39, p. 10-16
10/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-15/o30)
Handelingen nr. 40, p. 21-24
Doc. K. 50-289/5
10/2/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/2/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-338/1 2-338/1 (PDF)
28/2/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 22, dd 28.2.2000
28/2/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/4/2000   Inschrijving op agenda
27/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-338/5 2-338/5 (PDF)
27/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-3/o10) Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/2/2000   Verzending naar commissie
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Poty
28/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
28/3/2000   Aanneming zonder amendering
28/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-338/3 2-338/3 (PDF)
28/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-338/4 2-338/4 (PDF)
27/4/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2000   Bekendmaking (22960)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/2/2000, 10/2/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/4/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/2/2000 15 28/2/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 22, dd 28.2.2000
Onderzoekstermijn (S1) 29/2/2000 60 24/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/5/2000 30/6/2000 , blz 22960

Kruispuntbank van de wetgeving