S. 2-1107 Dossierfiche K. 50-1211

Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen
Regering G. Verhofstadt I  

audit
leiding van een onderneming
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
bedrijfsleiding
belangenconflict
onverenigbaarheid
deelneming
vennoot
moedermaatschappij
dochteronderneming
holding
beursoperatie
civiele aansprakelijkheid
boekhouder
beroepsdeontologie
overnamebod
ondernemingsdirecteur
aandeel
groep ondernemingen
strafrechtelijke aansprakelijkheid
financiŽle transactie
vennootschapsrecht
bedrijfsbeheer
geldmarkt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1211/1 Wetsontwerp 23/4/2001
K. 50-1211/2 Amendementen 9/11/2001
K. 50-1211/3 Amendementen 9/1/2002
K. 50-1211/4 Amendementen 16/1/2002
K. 50-1211/5 Amendementen 17/1/2002
K. 50-1211/6 Amendement 23/1/2002
K. 50-1211/7 Amendementen 24/1/2002
K. 50-1211/8 Amendementen 30/1/2002
K. 50-1211/9 Amendementen 31/1/2002
K. 50-1211/10 Amendementen 8/2/2002
K. 50-1211/11 Amendementen 28/2/2002
K. 50-1211/12 Amendement 6/3/2002
K. 50-1211/13 Amendementen 7/3/2002
K. 50-1211/14 Verslag namens de commissie 4/4/2002
K. 50-1211/15 Tekst aangenomen door de commissie 5/4/2002
K. 50-1211/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/4/2002
2-1107/1 2-1107/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/5/2002
K. 50-1211/17 GecoŲrdineerde tekst 29/5/2002
2-1107/2 2-1107/2 (PDF) Amendementen 31/5/2002
2-1107/3 2-1107/3 (PDF) Amendementen 5/6/2002
2-1107/4 2-1107/4 (PDF) Amendementen 26/6/2002
2-1107/5 2-1107/5 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2002
2-1107/6 2-1107/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 2/7/2002
2-1107/7 2-1107/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/7/2002
2-1107/8 2-1107/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/7/2002
2-1107/9 2-1107/9 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 4/7/2002
2-1107/10 2-1107/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 4/7/2002
2-1107/11 2-1107/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 4/7/2002
K. 50-1211/18 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/7/2002
K. 50-1211/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/4/2001   Indiening Doc. K. 50-1211/1
4/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1211/14
17/4/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 218, p. 4-24
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 221, p. 11
Doc. K. 50-1211/16
18/4/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/4/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/5/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 149.
Doc. 2-1107/1 2-1107/1 (PDF)
6/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
8/5/2002   Verzending naar een andere commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
4/7/2002   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
ingediend in plenaire doch teruggezonden naar commissie voor bespreking = geen artikelsgewijze bespreking
Doc. 2-1107/7 2-1107/7 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
Doc. 2-1107/11 2-1107/11 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/5/2002   Verzending naar commissie
8/5/2002   Verzending naar een andere commissie
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
15/5/2002   Bespreking
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Bespreking
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Bespreking
19/6/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Bespreking
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
26/6/2002   Aanneming na amendering
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1107/5 2-1107/5 (PDF)
2/7/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-1107/6 2-1107/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
4/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1211/18
12/7/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 645
15/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 256, p. 34-35
15/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 256, p. 50-51
Doc. K. 50-1211/19
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2002   Terugzending naar commissie
4/7/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Amendementen
4/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
4/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0) Doc. 2-1107/10 2-1107/10 (PDF)
4/7/2002   Aanneming na amendering
4/7/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1107/9 2-1107/9 (PDF)
4/7/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-1107/8 2-1107/8 (PDF)
15/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2002   Bekendmaking (36555-36565)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/4/2002, 18/4/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2002
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 15/5/2002, 5/6/2002, 12/6/2002, 19/6/2002, 26/6/2002, 2/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 4/7/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/4/2002 15 6/5/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 149.
Onderzoekstermijn (S1) 7/5/2002 60 5/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 22/8/2002 , blz 36555-36565

Kruispuntbank van de wetgeving