S. 2-688 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat
Jeannine Leduc    Philippe Mahoux    Philippe Monfils    Myriam Vanlerberghe    Marie Nagy    Frans Lozie    René Thissen   

reglement van het parlement
mondelinge vraag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-688/1 2-688/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 15/3/2001
2-688/2 2-688/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 3/10/2001
2-688/3 2-688/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 3/10/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2001   Indiening Doc. 2-688/1 2-688/1 (PDF)
22/3/2001   Inoverwegingneming
22/3/2001   Verzending naar Bureau
4/10/2001   Inschrijving op agenda
11/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-144 Hand. 2-144 (PDF)
11/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 2-144 Hand. 2-144 (PDF)
  Behandeling in Bureau
22/3/2001   Verzending naar Bureau
11/10/2001   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 11/10/2001
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/10/2001
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau