S. 2-783 Dossierfiche K. 50-1354

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Regering G. Verhofstadt I  

regering
institutionele hervorming
regionale financiŽn
partijfinanciering
financiering van een verkiezing
Nationale Loterij
mededeling van de regering (externe communicatie)
bevoegdheidsoverdracht
Duitstalige Gemeenschap
onderwijs
parafiscale heffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-783/1 2-783/1 (PDF) Wetsontwerp 14/6/2001
2-783/2 2-783/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2001
2-783/3 2-783/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/2001
K. 50-1354/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2001
K. 50-1354/2 Amendementen 6/11/2001
K. 50-1354/3 Verslag namens de commissie 10/12/2001
K. 50-1354/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/6/2001   Indiening Doc. 2-783/1 2-783/1 (PDF)
14/6/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-783/3 2-783/3 (PDF)
10/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
10/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-12/o1) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/6/2001   Verzending naar commissie
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Renť Thissen
28/6/2001   Bespreking
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
5/7/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1354/1
10/12/2001   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1354/3
13/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 188, p. 31-37
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-39/o1)
Integraal verslag nr. 188, p. 64-65
Doc. K. 50-1354/4
13/12/2001   Aanneming zonder amendering
Verbeteringen
13/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
1/2/2002   Bekendmaking (3457-3460)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/6/2001, 5/7/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2002 1/2/2002, blz 3457-3460