Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenhove Ludwig" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanhangwagens - Diefstallen (Kleine aanhangwagens vrijgesteld van nummerplaat) (3-1383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1578 3-26 p. 1578 (PDF)
Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (4-1405)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe (S) en Ludwig Vandenhove (K)
4-1405/1
p. 1-11 4-1405/1 p. 1-11 (PDF)
   "Gereserveerde (geclassificeerde) dossiers" bij de Veiligheid van de Staat - Dossiers van politici en andere belangrijke personen - Parlementairen
4-1405/1
p. 3 4-1405/1 p. 3 (PDF)
  4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Aanwerving van personen die heel specifieke talen spreken
4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Activiteiten van buitenlandse veiligheidsdiensten
4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Activiteiten van de ADIV i.v.m. de Democratische Republiek Congo
4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Begrip "strategische en militaire sector" in de aanbeveling over de rol van de inlichtingendiensten bij bepaalde buitenlandse investeringen
4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
   Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten
4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
   Bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel - Toxische financiŽle producten uit de Verenigde Staten
4-1405/1
p. 10-11 4-1405/1 p. 10-11 (PDF)
   Controles door de Mossad in de nationale luchthaven Zaventem
4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Evaluatieverslag van het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)
4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
   Externe rechtzetting van de classificering door de inlichtingendiensten die gevoelige zaken nogal snel overclassificeren
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
   Hacking van een overheidsnetwerk in BelgiŽ
4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Kennisname door het Vast Comitť I van de richtlijnen van het Ministerieel Comitť voor inlichtingen en veiligheid
4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
   Missie van de ADIV in de strijd tegen de proliferatie van wapens
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
  4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
   Noodzaak van een beveiligd communicatienetwerk, niet alleen voor de OCAD en zijn partners, maar ook voor alle Belgische veiligheidsoverheden
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
   Ontwikkeling van het moslimfundamentalisme in de gevangenissen
4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Performance audit bij de Veiligheid van de Staat door het Vast Comitť I
4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Probleem van het geheim van het gerechtelijk onderzoek
4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
  4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Rol van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie van nucleaire, biologische en chemische wapens
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   ToezichtenquÍte in de zaak Belliraj, terrorist
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Toezichtonderzoek betreffende het terreuralarm rond de jaarwisseling
4-1405/1
p. 2 4-1405/1 p. 2 (PDF)
  4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
   Toezichtonderzoeken door het Vast Comitť I
4-1405/1
p. 2-4 4-1405/1 p. 2-4 (PDF)
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
Ambulante handelaars - Wederinvoering van een forfaitaire taks (aftrekbaar van de inkomstenbelastingen) (3-3467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4609 3-53 p. 4609 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5236 3-58 p. 5236 (PDF)
Ambulante handelaars - Wederinvoering van een forfaitaire taks (aftrekbaar van de inkomstenbelastingen) (3-3468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4554 3-52 p. 4554 (PDF)
Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding (Keuze van het type onderwijs beÔnvloed door de mogelijkheid inkomsten te verwerven - Spanning in de asielcentra) (3-997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1266-1267 3-21 p. 1266-1267 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-24
p. 1477-1478 3-24 p. 1477-1478 (PDF)
Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding (Keuze van het type onderwijs beÔnvloed door de mogelijkheid inkomsten te verwerven - Spanning in de asielcentra) (3-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1267 3-21 p. 1267 (PDF)
Asielzoekers - Tuberculose (Controle - Besmettingen in het asielcentrum van Bevingen) (3-259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 146 3-2 p. 146 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 241-242 3-3 p. 241-242 (PDF)
Bewakingscamera's - Wettelijke regeling (Gebruik van camera's voor veiligheidsdoeleinden - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (3-1736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2148 3-31 p. 2148 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2914-2915 3-38 p. 2914-2915 (PDF)
Bijzondere veldwachters - Statuut - Ontwerp van koninklijk besluit (3-2272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2884-2885 3-38 p. 2884-2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5632-5633 3-61 p. 5632-5633 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6348 3-65 p. 6348 (PDF)
Brand - Nood- en interventieplannen opgesteld door bedrijven - Weigering door bepaalde brandweercommandanten (3-6504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9275-9276 3-85 p. 9275-9276 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10540 3-90 p. 10540 (PDF)
Brandweer - Proefproject inzake risicoanalyse - Resultaten (3-1488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1667 3-27 p. 1667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2162 3-31 p. 2162 (PDF)
Brandweerdiensten en ziekenwagens - Grensoverschrijdende samenwerking (Gemeente Voeren - Samenwerking met Nederlandse diensten) (3-260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 142 3-2 p. 142 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 296-297 3-4 p. 296-297 (PDF)
Brandweerdiensten en ziekenwagens - Grensoverschrijdende samenwerking (Voeren - Dringende medische hulp - Beroep op de Nederlandse diensten) (3-558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 515-516 3-8 p. 515-516 (PDF)
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Opvang en behandeling van patiŽnten - Referentiecentra (Nauwe betrokkenheid van de huisarts - Alternatieve geneeswijzen) (3-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1286-1288 3-21 p. 1286-1288 (PDF)
Civiele veiligheid - Kenniscentrum - Risicobeheer (Opdrachten van het Centrum - Brandpreventie - Uitwisseling van gegevens) (3-7950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10734-10735 3-90 p. 10734-10735 (PDF)
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Bewakingscamera's - Aangiften (3-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1259 3-21 p. 1259 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2903 3-38 p. 2903 (PDF)
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Bewakingscamera's - Aangiften (3-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1261 3-21 p. 1261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-23
p. 1414-1415 3-23 p. 1414-1415 (PDF)
Criminaliteit - Belgische-Nederlandse grensstreek - Nederlanders of andere buitenlanders die in BelgiŽ komen wonen (3-1673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1939 3-29 p. 1939 (PDF)
De bevoegdheden van de hulpagenten (Territoriale bevoegdheid) (3-632)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 14 3-102 p. 14 (PDF)
De bijdrage van gelegenheidstelers in het kader van de voedselveiligheid (Financiering van het Federaal Agentschap) (3-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-142
p. 20-21 3-142 p. 20-21 (PDF)
De derde basisopleiding voor aspirant-inspecteurs van politie en de implementatie van ASTRID in de politieschool van Limburg (3-124)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-31
p. 16-17 3-31 p. 16-17 (PDF)
De herstructurering van de administratie van FinanciŽn (3-223)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-45
p. 31-33 3-45 p. 31-33 (PDF)
De implementatie van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (Oprichting lokale veiligheidscellen : budget) (3-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-162
p. 16-17 3-162 p. 16-17 (PDF)
De praktische gevolgen van de toelatingsproef voor kinesitherapeuten inzake de terugbetaling aan de patiŽnten (3-690)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 23-24 3-112 p. 23-24 (PDF)
De privacy van de penitentiaire beambten (Bescherming van hun privacy t.a.v. de gevangenen) (3-1330)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-194
p. 10-11 3-194 p. 10-11 (PDF)
  3-194
p. 11 3-194 p. 11 (PDF)
De procedure om 2500 bijkomende operationele politieambtenaren op straat te laten functioneren (Politiehervorming) (3-192)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-43
p. 21-23 3-43 p. 21-23 (PDF)
De risicoanalyse voor het inzetten van brandweerhulp (Civiele veiligheid - Risicoanalyse op het gehele grondgebied en vastlegging van interventietijden) (3-103)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-28
p. 13-15 3-28 p. 13-15 (PDF)
De rituele slachtingen (Godsdienstvrijheid versus dierenwelzijn) (3-1390)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-202
p. 8-9 3-202 p. 8-9 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten op de wet op de ambulante handel (Foren en kermissen) (3-1041)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-153
p. 8-9 3-153 p. 8-9 (PDF)
De werking van het "ASTRID"-systeem (Doorsturen van informatie door het Communicatie- en Informatiecentrum [CIC] in Hasselt - Communicatie tussen het ASTRID- en het vroegere ISLP-systeem van de lokale politie - Verschillen tussen politiezones) (3-742)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-118
p. 13-14 3-118 p. 13-14 (PDF)
Dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en Nederland - Belgische grensarbeiders - Negatieve gevolgen (Benadeling van de gehuwde ťťnverdieners met meerdere kinderen ten laste - Fiscale compensatie) (3-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 427-428 3-6 p. 427-428 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Vandenhove, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Ludwig Vandenhove, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-31
p. 6 7-31 p. 6 (PDF)
FOD FinanciŽn - Protocol omtrent de nieuwe loopbanen - Uitvoering (3-2338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2910 3-38 p. 2910 (PDF)
Familiaal geweld (Geweldpleging tegenover kinderen - Seksuele uitbuiting - Aanpak van de problematiek - Omzendbrief) (3-884)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-137
p. 7-8 3-137 p. 7-8 (PDF)
Federale en lokale politie - Informaticasysteem - Aanpassing aan de nieuwe verkeerswet en de nieuwe indeling van verkeersovertredingen (3-4007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5422 3-60 p. 5422 (PDF)
Federale politie - Fysieke paraatheid (3-616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-11
p. 687 3-11 p. 687 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 752-753 3-12 p. 752-753 (PDF)
Fiscaal aantrekkelijke maatregelen - Huren van woningen in de binnenstad (3-258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 144 3-2 p. 144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 583 3-9 p. 583 (PDF)
Gehandicapte personen - Parkeerkaarten - Vermelding van naam en adres - Andere identificatiemogelijkheden (3-3098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4107 3-49 p. 4107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4293-4294 3-50 p. 4293-4294 (PDF)
Gehandicapte personen - Parkeerkaarten - Vermelding van naam en adres - Andere identificatiemogelijkheden (3-3099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4215 3-49 p. 4215 (PDF)
Gemeentelijke Administratieve Sancties - Toepassing door de gemeenten (3-4940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6705-6706 3-67 p. 6705-6706 (PDF)
Gerechtsmedewerkers - Aanwerving - Strijd tegen werkloosheid (Bodes ter terechtzitting) (3-1733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2145 3-31 p. 2145 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2245 3-32 p. 2245 (PDF)
Het Comitť P en de bewakingsmaatschappijen (Uitbreiding van de sector - Controle : FOD Binnenlandse Zaken en politiediensten versus Comitť P of een afzonderlijk comitť) (3-873)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-134
p. 20-22 3-134 p. 20-22 (PDF)
Het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten (Brandweer) (3-53)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-20
p. 21-23 3-20 p. 21-23 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren in handel, ambachten en dienstverlening (Automaten) (3-1467)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 21-22 3-210 p. 21-22 (PDF)
Het verlagen van voertuigen ("Tunen") (3-617)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-100
p. 25-26 3-100 p. 25-26 (PDF)
Het wetsontwerp op de ambulante handel en de situatie op de rommelmarkten (Foorreizigers, kermissen - Curiosamarkten : verkoop van uitsluitend tweedehandsgoederen) (3-25)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-18
p. 22-23 3-18 p. 22-23 (PDF)
Het wetsontwerp op de ambulante handel en meer bepaald de regeling voor de organisatie van foren en kermissen (Overleg met de representatieve organisaties van foornijveraars) (3-166)      
  Mondelinge vraag de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-39
p. 30-31 3-39 p. 30-31 (PDF)
Identiteitsdiefstal - Gevallen - Cijfers - Aanpak - Specifieke wetgeving - Politie - Preventieve maatregelen (7-2039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2039
Identiteitskaarten - 75-plussers - Geldigheidsdatum (Problemen bij het reizen naar het buitenland) (3-1241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1376 3-23 p. 1376 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1514-1515 3-25 p. 1514-1515 (PDF)
Illegale raveparty - Veiligheid - Veiligheidsdiensten - Natuur - Biodiversiteit (7-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1998
Illegale raveparty - Veiligheid - Veiligheidsdiensten - Natuur - Biodiversiteit (7-1999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1999
Inbraakalarmen - Loze alarmoproepen - Nodeloze verificatie van de politiediensten - Maatregelen en sancties (3-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1083-1084 3-17 p. 1083-1084 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6500-6502 3-66 p. 6500-6502 (PDF)
Intersectorale sociale programmatie 2003-2004 - Uitvoeringsbesluiten (3-4555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6171 3-64 p. 6171 (PDF)
Jobstudenten - Arbeidsdagen buiten de schoolvakanties - Omzetting in een totaalpakket van uren (3-3698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4982 3-56 p. 4982 (PDF)
Lokale politie - Wijkwerking (Verloning) (3-4008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5423 3-60 p. 5423 (PDF)
Lokale politiezones - toelagen - financiering - gemeenten - federale politie (7-2140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2140
Luchtmacht - Vliegend personeel - Overlevingspensioen (Vůůr 1934 geboren militairen) (3-1205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1398 3-23 p. 1398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1481-1482 3-24 p. 1481-1482 (PDF)
Luchtvaartpolitie - Regularisatie - Integratie in het officierenkader (3-991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1223 3-20 p. 1223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1275-1276 3-21 p. 1275-1276 (PDF)
Medische en/of cosmetische proeven - Gebruik van dieren (3-422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 396 3-6 p. 396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 650-651 3-10 p. 650-651 (PDF)
Milieuwetgeving - Overtredingen - Seponeren van processen-verbaal (Tekort aan milieu-specialisten op de parketten en bij de politie) (3-256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-1
p. 51 3-1 p. 51 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 479-480 3-7 p. 479-480 (PDF)
Milieuwetgeving - Overtredingen - Seponeren van processen-verbaal (Tekort aan milieu-specialisten op de parketten en bij de politie) (3-257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 141-142 3-2 p. 141-142 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 296 3-4 p. 296 (PDF)
Mobiele Observatiediensten (MOD's) - Toekenning van het statuut van stadswacht - Verhouding tot de Buurtinformatienetwerken (BIN's) (3-4255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5747-5748 3-62 p. 5747-5748 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7455-7456 3-71 p. 7455-7456 (PDF)
Motorkledij - Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid - Veiligheid van de motorrijders (3-1482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1661 3-27 p. 1661 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1876-1877 3-28 p. 1876-1877 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Sint-Truiden - Parkeerproblemen - Oplossing - Cijfers - Systeem van betalend parkeren aan de stations - Evaluatie (7-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2148
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stationsomgevingen - Veiligheid - Maatregelen - Station van Sint-Truiden - Securail - Overleg met de lokale politie (7-2149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2149
Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening - Huidige werking - Toekomstperspectieven (3-6956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9834-9835 3-88 p. 9834-9835 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10719-10720 3-90 p. 10719-10720 (PDF)
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogden - Gebrek (3-1725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2038 3-30 p. 2038 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2244-2245 3-32 p. 2244-2245 (PDF)
Omgangsrecht - Aanvang (Echtscheiding) (3-2388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3065 3-40 p. 3065 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 4987-4988 3-56 p. 4987-4988 (PDF)
Onmiddellijke verschijning - Toepassing - Aard van de feiten - Straffen (Artikelen 216 quinquies tot septies van het Wetboek van Strafvordering) (3-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-14
p. 907-907 3-14 p. 907-907 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-22
p. 1338-1341 3-22 p. 1338-1341 (PDF)
Ontoerekeningsvatbaren - Cijfers (7-2029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2029
Oproeping bij proces-verbaal - Toepassing - Aard van de feiten - Straffen (Snelrecht - Artikel 216 quater van het Wetboek van Strafvordering) (3-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-14
p. 907 3-14 p. 907 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-22
p. 1341-1344 3-22 p. 1341-1344 (PDF)
Politie - Eervolle onderscheidingen - Nieuwe eenvormige regeling (3-1737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2148-2149 3-31 p. 2148-2149 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2260 3-32 p. 2260 (PDF)
Politie - Invaliditeit - Uitkeringen - Termijn voor de uitbetaling (3-948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1193-1194 3-19 p. 1193-1194 (PDF)
Politie - Invaliditeit - Uitkeringen - Termijn voor de uitbetaling (3-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1206 3-19 p. 1206 (PDF)
Politie - Opleidingsmissie in JordaniŽ (Situatie van de reservekandidaten) (3-1220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1376 3-23 p. 1376 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1720-1721 3-27 p. 1720-1721 (PDF)
Politie - Statuut - Leden van de vroegere Bijzondere Opsporingsbrigade (Gelijkschakeling van de situatie van de leden van de ex-BOB met deze van de leden van de ex-GPP) (3-912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1083 3-17 p. 1083 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1129-1130 3-18 p. 1129-1130 (PDF)
Politie - Uitgewezen asielzoekers - Roerende goederen - Bewaring (3-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2678 3-36 p. 2678 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2813-2814 3-37 p. 2813-2814 (PDF)
Politieambtenaren - Lonen - Gelijke behandeling (Verschillen tussen de politiezones) (3-426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 482-483 3-7 p. 482-483 (PDF)
Politiediensten - Klachten - Aangifte (Verwijzing van de burger naar zijn eigen politiezone) (3-622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 693-694 3-11 p. 693-694 (PDF)
Politiediensten - Werking - EfficiŽntie - Objectieve meting (3-1982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2427 3-34 p. 2427 (PDF)
Politiehervorming - Recht op huisvesting van de ex-rijkswachters - Transfer van de gebouwen naar de politiezones (3-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1083 3-17 p. 1083 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1128-1129 3-18 p. 1128-1129 (PDF)
Politiepersoneel - Opleiding voor een rijbewijs C - Samenwerking met het ministerie van Landsverdediging inzake niet-operationele politietaken (3-3095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4106-4107 3-49 p. 4106-4107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6350 3-65 p. 6350 (PDF)
Politiepersoneel - Verkiesbaarheid als gemeenteraadslid of als lid van de provincieraad, de gemeenschaps- en gewestparlementen, het Federale Parlement of het Europees Parlement (3-5677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7775 3-73 p. 7775 (PDF)
Provinciale verkeerseenheden - Samenvoeging (3-825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 904 3-14 p. 904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 993-994 3-15 p. 993-994 (PDF)
Rampenplannen - Vereenvoudiging en eenvormigheid (3-1481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1667 3-27 p. 1667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4021 3-48 p. 4021 (PDF)
Rogatoire commissies naar het buitenland - Uitvoering van de opdrachten voor een enkele politiebeambte (3-2227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2710 3-36 p. 2710 (PDF)
Ruimteonderzoek - Budget in 2005 - Belgische bijdrage tot het "European Space Agency" (ESA) (3-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandehove aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2302-2303 3-33 p. 2302-2303 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2474-2475 3-34 p. 2474-2475 (PDF)
Schade veroorzaakt door politieambtenaren - Aansprakelijkheid (3-775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 805 3-13 p. 805 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 919-920 3-14 p. 919-920 (PDF)
Spoedinterventies - Helikopters - Aantal en ontwikkelingsbeleid (3-255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 145 3-2 p. 145 (PDF)
Stookolietanks - Verwijdering - Toepasselijk BTW-tarief bij overschakeling naar milieuvriendelijke energiebronnen (3-3094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4017-4018 3-48 p. 4017-4018 (PDF)
Taakomschrijving van de brandweerdiensten - Koninklijk besluit - Stand van het redactie (Kosteloze kerntaken en betalende diensten) (3-1489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1667 3-27 p. 1667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2461 3-34 p. 2461 (PDF)
Toepassing van artikel 71, 6į van de nieuwe gemeentewet - Personeel van overheidsbedrijven dat ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten - Uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid (3-2974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3881 3-47 p. 3881 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4045-4046 3-48 p. 4045-4046 (PDF)
Verkeer - Politiecontroles - Aankondigingen door niet-officiŽle instanties (3-1637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1825-1826 3-28 p. 1825-1826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5803-5804 3-62 p. 5803-5804 (PDF)
Verkeer - Politiecontroles - Aankondigingen door niet-officiŽle instanties (3-1638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1851 3-28 p. 1851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4348-4349 3-50 p. 4348-4349 (PDF)
Verkeersongevallen - Vluchtmisdrijven - Beroep op garagisten en carrosserieherstellers (3-2975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3881 3-47 p. 3881 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4046 3-48 p. 4046 (PDF)
Vertrouwen in justitie - Recente onderzoeken (Gebrekkige communicatie - Juridische taal - Alternatieve straffen - Lekenrechters - Achterstand in gerechtszaken - Snelrecht) (3-621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-11
p. 686 3-11 p. 686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1858-1859 3-28 p. 1858-1859 (PDF)
Voeren - Verkiezing voor de OCMW-raad (Euroburgers) (3-261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 142 3-2 p. 142 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1275 3-21 p. 1275 (PDF)
Voorstel van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (Wezens met gevoel) (7-481)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Julien Uyttendaele, mevrouw France Masai, de heren Jean-Frťdťric Eerdekens, Ludwig Vandenhove, GaŽtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Rik Daems
7-481/1
p. 1-3 7-481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de "lockdowngeneratie" in de post-Covid samenleving (7-309)      
  Bespreking
7-34
p. 11-19 7-34 p. 11-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het "caring museum" (7-482)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Ludwig Vandenhove, Bert Anciaux, GaŽtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont
7-482/1
p. 1-49 7-482/1 p. 1-49 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater (7-465)      
  Voorstel van de heren GaŽtan Van Goidsenhoven en Ludwig Vandenhove, de dames Fatima Ahallouch en Els Ampe, de heren Philippe Dodrimont, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Gregor Freches en mevrouw Vťronique Durenne
7-465/1
p. 1-14 7-465/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender (7-421)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Philippe Courard, de dames Els Ampe en Stephanie D'Hose en de heer Ludwig Vandenhove
7-421/1
p. 1-20 7-421/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes (7-392)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, de dames HťlŤne Ryckmans en Fatima Ahallouch, de heer GaŽtan Van Goidsenhoven, mevrouw Karin Brouwers en de heren Ludwig Vandenhove, Chris Steenwegen en Philippe Dodrimont
7-392/1
p. 1-23 7-392/1 p. 1-23 (PDF)
  Bespreking
7-36
p. 4-17 7-36 p. 4-17 (PDF)
Voorstel van resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie (hiv - aids) (7-453)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Zoť Genot en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Dodrimont, Tom Ongena, Ludwig Vandenhove en Fourat Ben Chikha
7-453/1
p. 1-10 7-453/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden (Bemiddeling bij individuele conflicten tussen buren) (3-532)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-532/1
p. 1-7 3-532/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing (7-423)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Ludwig Vandenhove en Philippe Dodrimont
7-423/1
p. 1-15 7-423/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje (3-1634)      
  Voorstel van de heren Koninckx en Vandenhove
3-1634/1
p. 1-3 3-1634/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld (7-444)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Philippe Courard en Ludwig Vandenhove en de dames Vťronique Durenne en Els Ampe
7-444/1
p. 1-9 7-444/1 p. 1-9 (PDF)
Vuurwapens - Registratie (Jacht- en sportwapens) (3-1846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-33
p. 2309 3-33 p. 2309 (PDF)
Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Aantal gerechtzaken (Rituele slachtingen) (3-2229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-37
p. 2795 3-37 p. 2795 (PDF)
Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Aantal zaken (3-1726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-30
p. 2053 3-30 p. 2053 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Federale verkiezingen - Aanpassing van de verkiezingskalender - Digitale transmissie van de processen-verbaal - Digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - Nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - Verlagen tot 18 jaar van de leeftijd om lid te zijn van een stembureau - Aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter van het kantonhoofdbureau - Versoepeling van de voorwaarden om, in geval van buitenlandse reis, een volmacht te geven - Vermelden van het nationaal nummer, op de kiezerslijst - Stemming van de Belgen in het buitenland : stemopneming van de stembiljetten uitgebracht per briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door het speciaal stemopnemingsbureau, geÔnstalleerd bij FOD Buitenlandse Zaken) (3-1919)      
  Amendementen nrs 72 en 73 van de heer Vandenhove c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1919/4
p. 4-12 3-1919/4 p. 4-12 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-194
p. 10 3-194 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit (Toegankelijkheid van gebouwen en stemhokjes - Geleiding door een persoon naar keuze - Wijziging artt. 91, 138 en 143 Kieswetboek) (3-604)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van de heer Vandenhove c.s.
3-604/2
p. 1-6 3-604/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanmeldingsplicht bij stadionverbod tijdens voetbalwedstrijden (3-122)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-122/1
p. 1-2 3-122/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Algemene bespreking
3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux, Willems, Ceder, Dubiť, Vandenhove en Cheffert en van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-137
p. 52-56 3-137 p. 52-56 (PDF)
  3-137
p. 91 3-137 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie (3-228)      
  Voorstel van de heren Vandenhove en Nimmegeers
3-228/1
p. 1-10 3-228/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de aanwerving van administratief en logistiek personeel van de lokale politie (3-132)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-132/1
p. 1-2 3-132/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen (Vergunning - Principes - Camera's op de arbeidsplaats - Informatieplicht - Bekijken van de beelden - Bewaren en verbeteren van de beelden - Strafbepalingen) (3-1522)      
  Algemene bespreking
3-192
p. 4-20 3-192 p. 4-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten (3-2463)      
  Voorstel van de heren Martens en Vandenhove en mevrouw Talhaoui
3-2463/1
p. 1-13 3-2463/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (3-1956)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenhove c.s.
3-1956/2
p. 1 3-1956/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 559 van het Strafwetboek (Verhoging van de boete voor het opzettelijk beschadigen van een auto of een aanhangwagen) (3-472)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-472/1
p. 1-2 3-472/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, teneinde een rookmelder verplicht te maken (3-1265)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1265/1
p. 1-2 3-1265/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones (3-133)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-133/1
p. 1-3 3-133/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenhove
3-133/2
p. 1-3 3-133/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beteugeling van de verhuring van onbewoonbare woningen en tot wijziging van de bepalingen betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters (Beslissing tot niet-inschrijving in het bevolkingsregister - Bevel van de vrederechter, op verzoek van de burgemeester, om werken uit te voeren - Strafrechtelijke beteugeling) (3-1055)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1055/1
p. 1-3 3-1055/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening" (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen) (Uiterst goed geÔsoleerde woningen : fiscale aftrek) (3-2081)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems, Collas en Vandenhove en van mevrouw Kapompolť
3-2081/1
p. 1-9 3-2081/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 29bis in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met betrekking tot de opsporing van gestolen goederen (Technieken die het mogelijk maken een voorwerp te traceren) (3-862)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-862/1
p. 1-3 3-862/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (3-1734)      
  Voorstel van de heren Noreilde, Moureaux, Vandenhove en Collas
3-1734/1
p. 1-19 3-1734/1 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
3-192
p. 4-20 3-192 p. 4-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Dierenmishandeling en wreedheden tegen dieren) (3-1773)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1773/1
p. 1-4 3-1773/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenhove
3-1773/2
p. 1 3-1773/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Vandenhove
3-1773/3
p. 1-2 3-1773/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek (Verlenen van dispensatie van de minimumleeftijd om te huwen door de jeugdrechtbank : beroepstermijn) (3-227)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-227/1
p. 1-2 3-227/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de inrichting van buurtbemiddeling in de politiezones (3-1087)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1087/1
p. 1-2 3-1087/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 521 van het Strafwetboek (Vandalisme : beschadigen van auto's) (3-978)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-978/1
p. 1-2 3-978/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de bestraffing van mensensmokkel gelijk te schakelen met de bestraffing van mensenhandel (Strafsancties) (3-542)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-542/1
p. 1-2 3-542/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17bis en 18 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Verbod op castratie van biggen zonder verdoving) (3-2080)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-2080/1
p. 1-2 3-2080/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 48 en 49 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het mandaat van de korpschef van de lokale politie betreft (Bepaling van de duur van het mandaat door de betrokken partijen, zijnde de korpschef en de bevoegde lokale overheid) (3-1206)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1206/1
p. 1-2 3-1206/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 491 en 496 van het Strafwetboek om het bedrieglijke gebruik van vrijgevigheid te beteugelen (Strafbezwarend element) (3-509)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-509/1
p. 1 3-509/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de benaming "hulpagent van politie" in "agent van politie" (Wijziging wet 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst) (3-979)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-979/1
p. 1-2 3-979/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, wat betreft de leeftijd van de minderjarigen (Gemeentelijke administratieve sancties wegens overlast of zogeheten kleine criminaliteit) (3-1841)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1841/1
p. 1-3 3-1841/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-212
p. 91 3-212 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet wat betreft de administratieve sancties (Art. 119 bis - Bestrijding van overlast - Samenloop van een strafrechtelijke en een administratieve inbreuk : wederzijdse afspraken tussen procureur en college van burgemeester en schepenen) (3-130)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-130/1
p. 1-7 3-130/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
3-212
p. 91 3-212 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (3-2442)      
  Voorstel van de heren Martens, Vandenhove, Willems, Mahoux, Collas en Delpťrťe en mevrouw Talhaoui
3-2442/1
p. 1-14 3-2442/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Duidelijke regelgeving rond de minimale voorzieningen voor landbouwhuisdieren die buiten worden gehouden - Toelaten van een snel en efficiŽnt optreden van de bevoegde personen) (3-1559)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1559/1
p. 1-3 3-1559/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Verbod op verkoop van honden en katten in dierenwinkels en puppyfarms - Verbod van verkoop op afbetaling - Strenger bestraffen van mishandeling en verwaarlozing) (3-1699)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1699/1
p. 1-3 3-1699/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om toegang tot een medische databank mogelijk te maken (Gebruik van de elektronische identiteitskaart als sleutel die toegang geeft tot gegevens opgeslagen in een medische databank) (3-1290)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe en de heer Vandenhove
3-1290/1
p. 1-3 3-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (EU-burgers op Belgische kandidatenlijsten : incoherenties in de wet) (3-513)      
  Voorstel van de heer Vandenhove c.s.
3-513/1
p. 1-4 3-513/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenhove c.s.
3-513/2
p. 1-2 3-513/2 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-44
p. 53-55 3-44 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen (Rituele slachtingen : opheffen van de uitzonderingen en verplichting tot etikettering) (3-808)      
  Amendement nr 11 van de heren Van Nieuwkerke en Vandenhove
3-808/8
p. 1-2 3-808/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comitťs tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones (Bevoegdheid van de politieraad tot onteigening) (3-131)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-131/1
p. 1-2 3-131/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek, om gedwongen huwelijken tegen te gaan (Burgerlijk Wetboek, artikelen 146bis en 184 - Strafwetboek, artikel 321bis [nieuw]) (3-650)      
  Voorstel van mevrouw Bousakla en de heer Vandenhove
3-650/1
p. 1-3 3-650/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden (Burgemeester en voorzitter van het politiecollege in een meerpolitiezone - Aanvulling artikel 1317 BW) (3-134)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-134/1
p. 1-3 3-134/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op vereenvoudiging en de invoering van een dubbele nationaliteit voor Belgen die een vreemde nationaliteit aannemen (3-469)      
  Voorstel van mevrouw Geerts en de heer Vandenhove
3-469/1
p. 1-4 3-469/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake verhandeling van dieren (Controle van 2 dierenartsen - Beperking van het aantal dieren en rassen waarmee een kwekerij mag fokken - Verbod op verkoop van honden en katten via handelszaken - Verbod op invoer van jonge dieren die onder dieronwaardige omstandigheden werden gefokt) (3-1698)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-1698/1
p. 1-5 3-1698/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de arbeidsrechtbanken van Brugge en Namen-Dinant betreft, van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken (3-672)      
  Voorstel van de heer Vandenhove
3-672/1
p. 1-2 3-672/1 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999