Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2148

van Ludwig Vandenhove (Vooruit) d.d. 4 september 2023

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Sint-Truiden - Parkeerproblemen - Oplossing - Cijfers - Systeem van betalend parkeren aan de stations - Evaluatie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
provincie Limburg
parkeerterrein

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)

Vraag nr. 7-2148 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert november 2022 is het betalend parkeren aan het station van Sint-Truiden, zowel aan de voorkant als aan de achterkant.

Het publiek klaagt over de werking van het automatisch parkeersysteem: vaak werken de slagbomen niet; als klanten telefoneren worden ze van het kastje naar de muur gestuurd, ze krijgen pas enkele dagen nadien een fatsoenlijk antwoord, enz.

De problemen doen zich vooral voor aan de achterkant van het station.

Mobiliteit is een bevoegdheid van de Gewesten, maar het parkeerbeleid in de stationsparkings heeft daar een invloed op. Vandaar mijn vragen aan de geachte vice-eersteminister en minister van Mobiliteit.

1) Bent u op de hoogte van deze problemen aan het station van Sint-Truiden?

2) Binnen welke termijn voorziet u dat deze opgelost zijn?

3) Graag had ik een overzicht gehad voor de periode tussen de invoering van het betalend parkeren en eind augustus 2023:

a) hoeveel parkeerabonnementen er verkocht zijn in Sint-Truiden?

b) hoeveel dagelijkse parkeerders er zijn met een ticket?

c) Is het mogelijk deze cijfers te krijgen in totaliteit en per maand?

4) Wordt er regelmatig geŽvalueerd of het systeem van betalend parkeren aan de stations wel rendabel is? Met andere woorden, wegen de baten op tegen de kosten? Gebeurt deze evaluatie ook per individueel station, zoals nu bijvoorbeeld in Sint-Truiden?