S. 7-421 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender
Latifa Gahouchi    Philippe Courard    Els Ampe    Stephanie D'Hose    Ludwig Vandenhove   

motie van het Parlement
gezondheidsbeleid
gendermainstreaming
seksuele minderheid
medische research
geneeswijze
gezondheidsverzorging
farmaceutische industrie
gelijke behandeling van man en vrouw
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-421/1 7-421/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/2/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2023   Indiening Doc. 7-421/1 7-421/1 (PDF)
10/2/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
10/2/2023   Verzending naar commissie
13/3/2023   Inschrijving op agenda
13/3/2023   Aanwijzing rapporteur(s): France Masai
13/3/2023   Bespreking
6/11/2023   Inschrijving op agenda
6/11/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Véronique Durenne
6/11/2023   Regeling der werkzaamheden
20/11/2023   Inschrijving op agenda
20/11/2023   Hoorzitting - mevrouw Herlindis Moestermans, beleidsmedewerker, Nederlandstalige Vrouwenraad;
20/11/2023   Hoorzitting - mevrouw Anissa D'Ortenzio, onderzoekster bij Soralia.
20/11/2023   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In behandeling 13/3/2023, 6/11/2023, 20/11/2023