S. 3-1290 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om toegang tot een medische databank mogelijk te maken
Myriam Vanlerberghe    Ludwig Vandenhove   

elektronisch document
medische gegevens
gegevensbank
toegang tot de informatie
identiteitsbewijs
eerbiediging van het privé-leven
elektronische overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1290/1 3-1290/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/7/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2005   Indiening Doc. 3-1290/1 3-1290/1 (PDF)
15/7/2005   Inoverwegingneming
15/7/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/7/2005   Verzending naar commissie
31/1/2006   Inschrijving op agenda
31/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Stefaan Noreilde
31/1/2006   Bespreking
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Hoorzitting met dr. Frank Van Gelder, transplantcoördinator (UZ Leuven)
14/2/2006   Hoorzitting met dr. Marie-Hélène Delbouille, coördinator inzake orgaandonatie (CHU Liège)
14/2/2006   Gedachtewisseling
14/2/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 31/1/2006, 14/2/2006