S. 3-1265 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, teneinde een rookmelder verplicht te maken
Ludwig Vandenhove   

verhuur van onroerend goed
brandbestrijding
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1265/1 3-1265/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/6/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/6/2005   Indiening Doc. 3-1265/1 3-1265/1 (PDF)
30/6/2005   Inoverwegingneming
30/6/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/6/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd