S. 3-604 Dossierfiche K. 51-704

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit
Greet Van Gool   Patrick Lansens  

stembureau
lichamelijk gehandicapte
stemrecht
verkiezing
faciliteiten voor gehandicapten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-704/1 Wetsvoorstel 19/1/2004
K. 51-704/2 Amendementen 18/2/2004
K. 51-704/3 Amendementen 3/3/2004
K. 51-704/4 Amendementen 10/3/2004
K. 51-704/5 Amendementen 17/3/2004
K. 51-704/6 Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-704/7 Tekst aangenomen door de commissie 23/3/2004
K. 51-704/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/2004
K. 51-704/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2004
3-604/1 3-604/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/4/2004
3-604/2 3-604/2 (PDF) Amendementen 27/4/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/1/2004   Indiening Doc. K. 51-704/1
22/1/2004   Inoverwegingneming
22/1/2004   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 46, p. 46
23/3/2004   Aangenomen in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-704/6
1/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 58, p. 53-71 + nr. 59, p. 17-18
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 59, p. 18
Doc. K. 51-704/9
1/4/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2004   Overzending
21/4/2004   Uitoefening evocatierecht
Mimount Bousakla, Christel Geerts, Caroline Gennez, Patrick Hostekint, Staf Nimmegeers, Fatma Pehlivan, Jacques Timmermans, Lionel Vandenberghe, Ludwig Vandenhove, Jan Van Duppen, Myriam Vanlerberghe Hugo Coveliers, Jean-Marie Dedecker, Jacques Devolder,
Doc. 3-604/1 3-604/1 (PDF)
21/4/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/4/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
26/5/2004   herkwalificatie POC => art. 77 Grondwet Doc. 3-82/13 3-82/13 (PDF)
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit
zie 4-1271
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd