Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenhove Ludwig" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Ludwig Vandenhove, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-31
p. 6 7-31 p. 6 (PDF)
Identiteitsdiefstal - Gevallen - Cijfers - Aanpak - Specifieke wetgeving - Politie - Preventieve maatregelen (7-2039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2039
Illegale raveparty - Veiligheid - Veiligheidsdiensten - Natuur - Biodiversiteit (7-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1998
Illegale raveparty - Veiligheid - Veiligheidsdiensten - Natuur - Biodiversiteit (7-1999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1999
Lokale politiezones - toelagen - financiering - gemeenten - federale politie (7-2140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2140
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Sint-Truiden - Parkeerproblemen - Oplossing - Cijfers - Systeem van betalend parkeren aan de stations - Evaluatie (7-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2148
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stationsomgevingen - Veiligheid - Maatregelen - Station van Sint-Truiden - Securail - Overleg met de lokale politie (7-2149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2149
Ontoerekeningsvatbaren - Cijfers (7-2029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2029
Voorstel van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (Wezens met gevoel) (7-481)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Julien Uyttendaele, mevrouw France Masai, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Ludwig Vandenhove, Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Rik Daems
7-481/1
p. 1-3 7-481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de "lockdowngeneratie" in de post-Covid samenleving (7-309)      
  Bespreking
7-34
p. 11-19 7-34 p. 11-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het "caring museum" (7-482)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Ludwig Vandenhove, Bert Anciaux, Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont
7-482/1
p. 1-49 7-482/1 p. 1-49 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater (7-465)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Ludwig Vandenhove, de dames Fatima Ahallouch en Els Ampe, de heren Philippe Dodrimont, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Gregor Freches en mevrouw Véronique Durenne
7-465/1
p. 1-14 7-465/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender (7-421)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Philippe Courard, de dames Els Ampe en Stephanie D'Hose en de heer Ludwig Vandenhove
7-421/1
p. 1-20 7-421/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes (7-392)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans en Fatima Ahallouch, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Karin Brouwers en de heren Ludwig Vandenhove, Chris Steenwegen en Philippe Dodrimont
7-392/1
p. 1-23 7-392/1 p. 1-23 (PDF)
  Bespreking
7-36
p. 4-17 7-36 p. 4-17 (PDF)
Voorstel van resolutie over de betere toegankelijkheid tot PrEP-medicatie (hiv - aids) (7-453)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Zoé Genot en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Dodrimont, Tom Ongena, Ludwig Vandenhove en Fourat Ben Chikha
7-453/1
p. 1-10 7-453/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van toekomstbestendige maatregelen inzake quantum computing (7-423)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Ludwig Vandenhove en Philippe Dodrimont
7-423/1
p. 1-15 7-423/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld (7-444)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Philippe Courard en Ludwig Vandenhove en de dames Véronique Durenne en Els Ampe
7-444/1
p. 1-9 7-444/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999