S. 3-1055 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot beteugeling van de verhuring van onbewoonbare woningen en tot wijziging van de bepalingen betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters
Ludwig Vandenhove   

krotwoning
burgerlijke rechtspraak
sociaal achtergestelde groep
verhuur van onroerend goed
strafsanctie
bevolkingsregister
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
huisjesmelker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1055/1 3-1055/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/2/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2005   Indiening Doc. 3-1055/1 3-1055/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
24/2/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd