S. 3-1956 Dossierfiche K. 51-3022

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid
Jan Steverlynck    Stefaan Noreilde    Berni Collas    Francis Delpérée   

gemeentepolitie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1956/1 3-1956/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/11/2006
3-1956/2 3-1956/2 (PDF) Amendementen 13/3/2007
3-1956/3 3-1956/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
3-1956/4 3-1956/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/3/2007
3-1956/5 3-1956/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/3/2007
K. 51-3022/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2006   Indiening Doc. 3-1956/1 3-1956/1 (PDF)
30/11/2006   Inoverwegingneming
30/11/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
Doc. 3-1956/5 3-1956/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/11/2006   Verzending naar commissie
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
13/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
13/3/2007   Aanneming na amendering
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1956/3 3-1956/3 (PDF)
20/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1956/4 3-1956/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3022/1
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 13/3/2007, 20/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/3/2007 60 31/5/2007