Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1998

van Ludwig Vandenhove (Vooruit) d.d. 3 mei 2023

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Illegale raveparty - Veiligheid - Veiligheidsdiensten - Natuur - Biodiversiteit

dramatische kunst
milieubescherming
openbare veiligheid
culturele organisatie
volkscultuur
biodiversiteit

Chronologie

3/5/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/6/2023)
1/6/2023Antwoord

Vraag nr. 7-1998 d.d. 3 mei 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel het weekend van 1 mei was de stad Sint Truiden (deelgemeente Brustem) in het nieuws met een illegale raveparty. Op een bepaald ogenblik was er zelfs sprake van 15 000 aanwezigen.

Het belangrijkste aspect was uiteraard de veiligheid en vooral hoe dit is kunnen gebeuren zonder dat ook maar één veiligheidsdienst ervan op de hoogte was. Er is echter eveneens heel wat schade voor de natuur en de biodiversiteit.

Daarom volgende vragen:

1) De Vlaamse minister van Omgeving heeft op zondag 30 april 2023 gecommuniceerd dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) klacht zou indienen tegen onbekenden voor de aangerichte schade aan de natuur. Zal u zich als Minister van Binnenlandse Zaken aansluiten bij deze klacht?

2) Zijn de verantwoordelijken inmiddels bekend bij de politiediensten en/of bij justitie? Zal u als minister van Binnenlandse Zaken een klacht indienen tegen deze verantwoordelijken? Indien ja, wat zal deze klacht inhouden?

3) Zal u de kosten voor de interventie van de federale politie trachten te recupereren bij de verantwoordelijken?

4) Plant u gesprekken met de federale minister van Defensie om in de toekomst dergelijke manifestaties te vermijden in het algemeen en op militaire eigendommen in het bijzonder?

5) Hoe komt het dat de federale politiediensten er niet in slagen om, in samenwerking met de inlichtingendiensten en lokale politiezones, elektronisch verstuurde berichten te onderscheppen om dit soort illegale activiteiten aan te kondigen en te organiseren? Welke initiatieven plant u om dit in de toekomst wel mogelijk te maken?

Antwoord ontvangen op 1 juni 2023 :

Ik deel het geachte lid mee dat ik voor het antwoord op de vraag verwijs naar de gedachtewisseling die heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 10 mei 2023 (doc. Kamer, CRIV 55 COM 1080, blz. 1-40).

Ik wil ook het geachte lid er attent op maken dat milieu een regionale bevoegdheid geworden is. Milieu valt dus niet onder mijn bevoegdheid.