Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2149

van Ludwig Vandenhove (Vooruit) d.d. 4 september 2023

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stationsomgevingen - Veiligheid - Maatregelen - Station van Sint-Truiden - Securail - Overleg met de lokale politie

openbare veiligheid
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
provincie Limburg
gemeentepolitie
gemeenschapswacht

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)

Vraag nr. 7-2149 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig zijn er problemen rond stations inzake veiligheid en/of overlast. Lees objectieve en/of subjectieve onveiligheid. Dat is eigen aan stationsomgevingen.

Recent hebben zich opnieuw zo een aantal feiten voorgedaan rond het station van Sint-Truiden.

Spoorwegen zijn een federale bevoegdheid, maar dat kan niet los gezien worden van het algemene mobiliteitsgegeven wat hoofdzakelijk een gewestelijke bevoegdheid is.

Ik heb ter zake een aantal vragen.

1) a) Hoe vaak en op welke momenten doen de diensten van Securail het station van Sint-Truiden aan?

b) In welke mate is dat de laatste tien jaar gewijzigd qua aantallen personeel en qua dagen en uren?

c) Gebeurt dat in (nauw) overleg met de lokale politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken of is er enkel overleg naar aanleiding van bepaalde feiten?

2) a) Wordt er meer toezicht gehouden door Securail als er zich bepaalde feiten voordoen, zoals nu in Sint-Truiden? Of zijn dat vaste posten, die niet inspelen op dergelijke gebeurtenissen?

b) Gaat er nu concreet iets extra gebeuren in en rond het station van Sint-Truiden naar aanleiding van de recente voorvallen?

3) Is er bij de NMBS al gedacht aan andere vormen om eventueel de sociale controle in en om de stations opnieuw te verhogen? Bijvoorbeeld gepensioneerd personeel of personeel dat geen zwaarder werk meer aankan?