S. 3-542 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de bestraffing van mensensmokkel gelijk te schakelen met de bestraffing van mensenhandel
Ludwig Vandenhove   

strafrecht
strafsanctie
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-542/1 3-542/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/3/2004   Indiening Doc. 3-542/1 3-542/1 (PDF)
11/3/2004   Inoverwegingneming
11/3/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/3/2004   Verzending naar commissie
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
20/4/2004   Bespreking
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/4/2004, 18/5/2004