S. 3-131 Dossierfiche K. 51-733

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones
Ludwig Vandenhove   

onteigening
eigendomsverkrijging
gemeentepolitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-131/1 3-131/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/7/2003
3-131/2 3-131/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2004
3-131/3 3-131/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/1/2004
K. 51-733/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/1/2004
K. 51-733/2 Verslag namens de commissie 25/2/2004
K. 51-733/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/7/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-1743/1 - 2001-2002 op 18 april 2002.
Doc. 3-131/1 3-131/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/1/2004   Inschrijving op agenda
22/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o2) Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
Doc. 3-131/3 3-131/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
13/1/2004   Inleidende uiteenzetting
Indiener
13/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+16/-0/o0)
13/1/2004   Aanneming zonder amendering
13/1/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-131/2 3-131/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/1/2004   Overzending Doc. K. 51-733/1
25/2/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-733/2
11/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 54, p. 21
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 54, p. 47
Doc. K. 51-733/3
11/3/2004   Aanneming zonder amendering
11/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
Eerst bekrachtigd op 10/06/2005
8/11/2005   Bekendmaking (47743)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/1/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/1/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 24/1/2004 60 1/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/9/2005 8/11/2005, blz 47743