Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Danny Pieters

53 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8765 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Europees aanhoudingsbevel - Overzicht
  Verzending vraag 17/4/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8764 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Straffen - Verjaring - Overzicht
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8763 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Adellijke titels - Afzettingen - Ontzettingen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-8762 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Eretekens, linten en onderscheidingstekens van vreemde orden - Aanvragen van verlof - Weigeringen - Strafvorderingen
  Verzending vraag 17/4/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8576 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Kinderen jonger dan drie jaar in detentie - Geboorten in strafinstellingen - Duur van het verblijf - Financiering - Kindvriendelijkheid
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8575 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Klachtmisdrijf - Belaging - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8574 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Opening gerechtelijk onderzoek door burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8573 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Beteugeling dronkenschap - Aantal gestrafte personen
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8572 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Terbeschikkingstelling - Criteria - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-8571 Danny Pieters (N-VA) eerste minister  
  Wetten - Bekrachtiging en afkondiging door de Koning - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Inwerkingtreding - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-8543 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Gedetineerden - Opbouw van pensioenrechten - Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval of beroepsziekte
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 26/3/2013
5-8469 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 26/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7471
5-8468 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid
  Verzending vraag 11/3/2013
  Antwoord 16/5/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7853
5-7853 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8468
5-7527 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid
  Verzending vraag 11/12/2012
  Antwoord 16/1/2013
5-7471 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 22/2/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8469
5-7273 Danny Pieters (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Militairen - Detacheringen - Loonkosten
  Verzending vraag 6/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7272 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Detachering - Loonkosten
  Verzending vraag 22/11/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-7254 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6802
5-6859 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Belgische eretekens aan niet democratische landen - Impact op relaties met gedemocratiseerde regimes in de betrokken landen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 15/10/2012
5-6858 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Detachering
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 25/10/2012
5-6857 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomatieke en consulaire posten - Contractuele medewerkers - Taalgebruik
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6856 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Belgische investeringen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6850 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Strafuitvoering - Buitenland - Statistieken
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6849 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Accreditatie
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 25/10/2012
5-6837 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaren - Recuperatie van ziektedagen tijdens de vakantie - Cijfergegevens per taalrol
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6834 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Sociaal statuut - Sociale zekerheid - Hervorming - Werkgroep
  Verzending vraag 30/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6833 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Burgerlijke en strafprocedures - Duurtijd - Vergelijking met buurlanden
  Verzending vraag 30/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6832 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Buitenlandse gevangenissen - In BelgiŽ veroordeelde gedetineerden - Vervroegd vrijgelatenen - Ontsnapten - Aantallen
  Verzending vraag 30/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6831 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zesde staatshervorming -Vertegenwoordiging van BelgiŽ op Europese raden - Impact
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6830 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Partnerlanden van de Europese Unie - Frauduleuze praktijken
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-6829 Danny Pieters (N-VA) minister van Justitie  
  Zittende en staande magistratuur - Gerechtelijke achterstand - Detachering buiten de rechterlijke macht - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6815 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Detacheringen - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 10/9/2012
5-6814 Danny Pieters (N-VA) minister van Werk  
  Statuut arbeiders en bedienden - Eenmaking - Stand van zaken - Grondwettelijk Hof
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6813 Danny Pieters (N-VA) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantieperiode - Controle - Organisatie
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6812 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Uitbetalen van het pensioen - Pensioengerechtigden in het buitenland
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6811 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Uitbetaling van pensioenen - buitenland - Overleden personen - Maatregelen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6810 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal verzekerden in het buitenland - Controle - Gezondheidstoestand - Arbeidsongeschiktheid - Lokale controlediensten - Controlearts
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6809 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tarieven gezondheidszorgverstrekkers - Differentiatie EU-burgers en niet EU-burgers - Wettelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6808 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen - Buitenlands diploma - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6807 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegkundigen - Buitenlands diploma - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6806 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg - Europese "patiŽntenrichtlijn" - Implementatie - Wijzigingen aan de Belgische regelgeving
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6805 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vrijwillige brandweerman - Sociaal statuut - Hervorming - Inhoud
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6802 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7254
5-6801 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchthavens - Vluchten afgelast wegens technisch defect - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6800 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeerstekens - Verkeersreglement - Aanbrengen van niet-opgesomde verkeerstekens - Wettigheid - Gevolgen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6799 Danny Pieters (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchtverkeer - Treinverkeer - Regelgeving ter bescherming van passagiers - Technisch defect - Oorzaak - Kostendrukking
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6022 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Schuldvorderingen - Ontheffingen - Verminderingen van burgerlijke sancties - Geografische spreiding
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-5483 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Hervorming - Overgangsuitkering
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 9/3/2012
5-3933 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Onmogelijkheid te betalen - Verloren schuldvorderingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
5-3932 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale zekerheid - Burgerlijke sancties - Tijdige betaling - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
5-3931 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale zekerheid - Niet-geÔnde bijdragen - Verjaring rechtsvorderingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 18/6/2012
5-3930 Danny Pieters (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale zekerheid - Betalingsfaciliteiten - Verdoken overheidssteun - Arrest Hof van Justitie - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/4/2012