Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6808

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Artsen - Buitenlands diploma - Stand van zaken

officiŽle statistiek
dokter
erkenning van diploma's

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6808 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij zeggen hoeveel artsen er op dit ogenblik in de drie Gewesten beroepsmatig actief zijn op basis van een diploma dat werd behaald in het buitenland?

Gelieve tevens het land te specificeren waar het diploma werd behaald.