Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7273

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 6 november 2012

aan de minister van Landsverdediging

Ministerie van Defensie - Militairen - Detacheringen - Loonkosten

militair personeel
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer

Chronologie

6/11/2012Verzending vraag
10/12/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7273 d.d. 6 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag vernam ik van de minister hoeveel militairen er op dit ogenblik gedetacheerd zijn buiten het leger, buiten de diensten van het ministerie van Defensie.

Tevens vernam ik graag naar waar ze zijn gedetacheerd (met telkens het aantal betrokkenen).

Tevens vernam ik graag wie de loonkosten (in de ruime zin, dus onder meer met inbegrip van de onkosten en de pensioenopbouw) voor deze militairen draagt.

Antwoord ontvangen op 10 december 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen. 

De notie ‘gedetacheerd’ bestaat niet voor de militairen. Er zijn niettemin militairen die tewerkgesteld zijn bij andere overheidsdiensten. Hiervan vindt u de lijst en de financiële tenlasteneming in bijlage.

Tabel : Militairen tewerkgesteld bij andere overheidsdiensten

Ten laste van Defensie

Federale regering

Vice premier

4

3

 

Fedasil

6

 

 

Mobiliteit en Vervoer

2

 

 

Justitie

4

 

 

Binnenlandse Zaken

1

 

 

Buitenlandse Zaken

2

1

 

Commissie

Bijzondere Inlichtingenmethoden

1

 

Gewesten en Gemeenschappen

Waals Gewest

3

 

 

Franse Gemeenschap

2

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2

 

 

Interfederaal Korps van Inspectie der Financiën

1

 

CALOG

Federale Politie (Politiezones)

7

7(*)

Federale politie

8

 

Externe mobiliteit (**)

FEDPOL Ops 2011

1

67 % (**)

 

Rijksdienst voor Pensioenen

1

50 %

Programmatorische Overheidsdienst (POD)  Wetenschapsbeleid

Belgica A962

16

 

Kustwacht

 

1

1

Belgisch instituut voor Postdiensten en telecommunicatie

 

1

 63

 

(*) = Tot op het einde van hun stage die 1 jaar duurt

(**) = Tot 31 december 2012