Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6811

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Uitbetaling van pensioenen - buitenland - Overleden personen - Maatregelen

Belgen in het buitenland
fraude
gepensioneerde
pensioenregeling

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6811 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij meedelen :

Welke maatregelen er worden genomen om er zich van te vergewissen dat Belgische socialezekerheidsuitkeringen en inzonderheid pensioenen, niet uitbetaald worden in het buitenland aan personen die niet langer in leven zijn?