Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6801

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Luchthavens - Vluchten afgelast wegens technisch defect - Stand van zaken

officiŽle statistiek
burgerluchtvaart
luchthaven
veiligheid van het luchtverkeer

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
28/9/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6801 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Kan de staatssecretaris mij meedelen hoeveel vluchten vertrekkend van een Belgische luchthaven in 2010, 2011 en de eerste helft 2012 wegens een technisch defect werden afgelast? Gelieve het antwoord te differentiŽren naar luchtvaartmaatschappij en vlucht.

2) Kan de staatssecretaris mij tevens informeren over het aantal passagiers per afgelaste vlucht, die aldus de geplande vlucht niet konden nemen?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

  1. In antwoord op de vraag van het geachte lid wijs ik erop dat het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) werd aangesteld als instantie bevoegd voor de toepassing van deze Verordening (EG) nr.261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.295/91.

    De dienst passagiersrechten van het DGLV behandelt deze klachten

    Deze dienst wordt niet automatisch geïnformeerd van alle geannuleerde vluchten en de reden van annulering.

    Deze dienst komt tussen wanneer zij een klacht ontvangt van de passagier, elk dossier wordt individueel behandeld.

    De dienst vraagt bijkomende inlichtingen en bewijsstukken aan de luchtvaartmaatschappij. In sommige gevallen beslist de luchtvaartmaatschappij de compensatie te betalen zonder het opgeven van de reden van annulatie en het dossier wordt afgesloten.

  2. De dienst passagiersrechten ontvangt deze informatie niet, ieder dossier wordt individueel behandeld.