Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8575

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 25 maart 2013

aan de minister van Justitie

Klachtmisdrijf - Belaging - Overzicht

officiŽle statistiek
geografische spreiding
stalking (belaging)

Chronologie

25/3/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8575 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belaging, zoals gedefinieerd door artikel 442bis van het Strafwetboek, is een klachtmisdrijf. Dit wil zeggen dat enkel vervolging kan worden ingesteld na een klacht van een persoon die beweert te worden belaagd.

1) Hoeveel klachten van belaging zijn er sinds 2000 ingediend? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.

2) Hoe vaak wordt de klacht door het slachtoffer weer ingetrokken, met dien verstande dat de intrekking van de klacht verdere vervolging onmogelijk maakte? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.