Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6849

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Diplomaten - Accreditatie

officiŽle statistiek
personeel in diplomatieke dienst
verblijfplaats

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
25/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6849 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Hoeveel Belgische diplomaten en ambassademedewerkers, op een buitenlandse post geaccrediteerd en dus niet toegevoegd aan het hoofdbestuur in Brussel of aan een beleidscel, verblijven niet permanent in het of een van de land(en) waar ze geaccrediteerd zijn, maar wel in ons land ?

2) Waar is zulks het geval (per post) ?

3) Wat is de motivatie achter deze praktijk ?

4) Is het de bedoeling deze toestand te laten bestaan ?

Antwoord ontvangen op 25 oktober 2012 :

  1. Geen enkele.

  2. Niet van toepassing.

  3. Niet van toepassing.

  4. Niet van toepassing.