Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7471

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 4 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen

Akkoord van Schengen
officiŽle statistiek
grenscontrole
illegale migratie
verwijdering
controle van de migraties

Chronologie

4/12/2012Verzending vraag
22/2/2013Antwoord

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8469

Vraag nr. 5-7471 d.d. 4 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op het Belgische grondgebied liggen tal van buitengrenzen van de Schengenzone. Het betreft hier onder meer de diverse luchthavens, de havens van Oostende, Zeebrugge en Antwerpen alsook de terminal van de Eurostartreinen te Brussel-Zuid, om er maar enkele te noemen.

Om de deugdelijkheid van de controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone binnen ons land te kennen, is het aangewezen dat we minstens zicht hebben via welke kanalen mensen zonder geldige documenten van buiten de Europese Unie (derdelanders) ons land binnenkomen. Hiermee achterhalen we welke de meest gebruikte plaatsen van binnenkomst zijn en krijgen we zicht op de effectiviteit en efficiŽntie van de uitgevoerde controles. Deze informatie kan nuttig zijn om de werking van de Schengenzone te beoordelen en waar nodig verbeterpunten naar voren te schuiven.

Bedoeling is hierbij de bescherming van de Schengenzone an sich en het principe van het vrij verkeer van personen. Voorwaarde hiertoe is dat we ons ervan vergewissen dat de controles aan de buitengrenzen doeltreffend zijn.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoeveel personen zonder geldige reis- en verblijfsdocumenten trachtten de buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ over te steken voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 ?

2) Kan u dit opsplitsen voor alle diverse locaties die een buitengrens zijn van de Schengenzone in ons land (luchthavens, zeehavens, spoor, Ö)?

3) Hoeveel van deze gevatte personen werden aan deze buitengrensposten de toegang tot het Rijk ontzegd en meteen op een retour geplaatst tijdens de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012? Om welke redenen werd de toegang tot het grondgebied geweigerd?

4) Aan hoeveel personen zonder geldige reis-, ID- en verblijfspapieren werd de toegang tot het Rijk wel toegestaan en waarom?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2013 :

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie.