Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8762

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 17 april 2013

aan de minister van Justitie

Eretekens, linten en onderscheidingstekens van vreemde orden - Aanvragen van verlof - Weigeringen - Strafvorderingen

eervolle onderscheiding
gerechtelijke vervolging
geografische spreiding
officiŽle statistiek

Chronologie

17/4/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8762 d.d. 17 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 229 van het Strafwetboek bepaalt dat de Belg die in het openbaar het ereteken, lint of ander onderscheidingsteken van een vreemde orde draagt zonder alvorens daartoe van de Koning verlof te hebben gekregen, gestraft wordt met een geldboete van vijftig tot vijfhonderd euro.

1) Hoeveel aanvragen tot het bekomen van het verlof zijn er sinds 2000 ingediend?

2) Hoeveel van bovenstaande aanvragen werden geweigerd? Om welke redenen?

3) Werden er op basis van dit artikel strafvorderingen ingesteld? Zo ja, hoeveel sinds het jaar 2000? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.