Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8574

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 25 maart 2013

aan de minister van Justitie

Opening gerechtelijk onderzoek door burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Overzicht

geografische spreiding
officiŽle statistiek
strafsanctie
burgerlijk geding
strafprocedure

Chronologie

25/3/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8574 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering kunnen personen die beweren benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf klacht neerleggen bij de bevoegde onderzoeksrechter en zich daar ook burgerlijke partij stellen. Op deze manier wordt een gerechtelijk onderzoek geopend waardoor er minstens een uitspraak van een van de onderzoeksgerechten dient te volgen. Het parket kan de zaken dan ook niet meer zonder gevolg klasseren.

1) Hoe vaak is er sinds 2000 gebruik gemaakt door de benadeelden van dit recht? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.

2) Hoe vaak werd er sinds 2000 iemand definitief veroordeeld in zaken die op deze manier gestart werden? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.