Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7254

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 29 oktober 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes

officiŽle statistiek
burgerluchtvaart
verblijfsrecht
illegale migratie
politiek asiel
luchtvervoer
asielzoeker
rechten van passagiers

Chronologie

29/10/2012Verzending vraag
26/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6802

Vraag nr. 5-7254 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de staatssecretaris mij meedelen :

Hoeveel euro boete hebben luchtvaartmaatschappijen in 2010 en 2011 opgelegd gekregen en betaald als gevolg van het aanvoeren naar BelgiŽ van passagiers die over geen geldige verblijfstitel in BelgiŽ beschikten?

Gelieve het antwoord te specificeren per luchtvaartmaatschappij en luchthaven van binnenkomst.

Antwoord ontvangen op 26 november 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

In de onderstaande tabellen vindt U de gevraagde cijfergegevens met betrekking tot de opgelegde en de betaalde boetes, opgesplitst per luchthaven. Aangezien een opsplitsing per luchtvaartmaatschappij deze bedrijven onterecht in een verkeerd daglicht kan plaatsen en dus indirect hun imago kan schaden, meen ik dat het niet opportuun is deze opsplitsing mee te delen.

 

2010

2011

 

Aantal boetes

Opgelegd bedrag

Betaald bedrag

Aantal boetes

Opgelegd bedrag

Betaald bedrag

Bierset

1

3.75

3.75

1

3.75

3.75

Brussels Airport

324

435.25

360.25

361

554.75

493.75

Deurne

1

750

750

0

0

0

Gosselies

29

26.75

26.75

18

13.5

10.5

Oostende

1

3.75

0

1

3.75

3.75

Wevelgem

0

0

0

0

0

0

Totaal

356

470.25

391.5

381

575.75

511.75