Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6805

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Vrijwillige brandweerman - Sociaal statuut - Hervorming - Inhoud

brandbestrijding
maatschappelijke positie

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6805 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 15 mei 2012 heeft de minister verklaard dat zij de brandweerhervorming binnen de 18 maanden wil afronden.

Ik vind echter nergens in haar communicatie terug wat zij wil doen aan het sociaal statuut van de vrijwillige brandweerman.

Wat is de stand van zaken in deze hervorming?