Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6812

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Uitbetalen van het pensioen - Pensioengerechtigden in het buitenland

officiŽle statistiek
Belgen in het buitenland
bilaterale overeenkomst
pensioenregeling
gepensioneerde

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6812 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij meedelen :

1) Hoeveel pensioengerechtigden hun pensioen niet uitbetaald zien ten gevolge van hun verblijf in het buitenland?

2) In welke landen zich deze gepensioneerden bevinden?

3) Wat het sluiten van een socialezekerheidsverdrag met deze landen in de weg staat?