Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6858

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Diplomaten - Detachering

personeel in diplomatieke dienst
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
25/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6858 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag stel ik hierover de volgende vragen :

1) Hoeveel diplomaten zijn er op dit ogenblik gedetacheerd buiten de diensten van buitenlandse zaken (Hoofdbestuur en posten)?

2) Waar naartoe zijn ze gedetacheerd?

Antwoord ontvangen op 25 oktober 2012 :

1. Als er in deze vraag gesproken wordt over “diplomaten”, verstaan we hieronder de agenten van de drie buitenlandse carrières (diplomaten, consuls en attachés internationale samenwerking). Op 30 augustus 2012 zijn er vijftig diplomaten gedetacheerd.

2.