Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6850

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Strafuitvoering - Buitenland - Statistieken

officiŽle statistiek
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
gedetineerde

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6850 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij de exacte cijfers geven

1) over het aantal veroordeelden in BelgiŽ die momenteel hun straf in het buitenland uitzitten;

2) het aantal vervroegd vrijgelatenen en ontsnapten uit deze buitenlandse gevangenissen. Telkens ook met opdeling naar land waar de straf wordt uitgezeten.

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Deze vraag betreft de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Mijn departement is enkel bevoegd voor Belgische gedetineerden in het buitenland, niet voor gedetineerden van vreemde nationaliteit die overgebracht werden vanuit België naar buitenlandse gevangenissen.