Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8765

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 17 april 2013

aan de minister van Justitie

Europees aanhoudingsbevel - Overzicht

Europees arrestatiebevel
officiŽle statistiek

Chronologie

17/4/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8765 d.d. 17 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op basis van de ministeriŽle omzendbrief van 8 augustus 2005 inzake het Europees aanhoudingsbevel is de rechterlijke autoriteit verplicht kennis te geven aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie van elke procedure houdende tenuitvoerlegging of uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel in BelgiŽ. Bovendien dient de rechterlijke autoriteit de FOD Justitie op de hoogte te brengen van elk Europees aanhoudingsbevel dat door een Belgische rechterlijke autoriteit wordt uitgevaardigd. Ook de overlevering of eventuele weigering ervan dient aan de FOD Justitie bekend te worden gemaakt.

1) Hoeveel procedures inzake tenuitvoerlegging van Europese aanhoudingsbevelen zijn er aan BelgiŽ gericht sinds de regeling van kracht is?

2) Hoe vaak werd een tenuitvoerlegging geweigerd? Op basis van welke gronden?

3) Hoeveel Europese aanhoudingsbevelen werden uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit?

4) Hoe vaak werd een tenuitvoerlegging geweigerd? Op basis van welke gronden?

Graag steeds een opsplitsing per jaar en per land.