Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8572

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 25 maart 2013

aan de minister van Justitie

Terbeschikkingstelling - Criteria - Overzicht

voorwaardelijke invrijheidstelling
strafsanctie
officiŽle statistiek
voltrekking van de straf

Chronologie

25/3/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8572 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank is een bijkomende maatregel die kan opgelegd worden - in bepaalde gevallen zelfs moet opgelegd worden - aan daders van bepaalde zware misdrijven, aan recidivisten en aan plegers van bepaalde seksuele misdrijven. Ze wordt opgelegd voor minimum vijf jaar en maximum twintig jaar. Gedurende deze periode kan de strafuitvoeringsrechtbank beslissen dat een persoon opgesloten blijft als hij of zij een gevaar vormt voor de maatschappij, of dat reÔntegratie onmogelijk blijkt. Een vrijstelling op proef is ook een mogelijkheid.

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hoeveel personen zijn momenteel ter beschikking gesteld van de regering?

2) Op basis van welke criteria wordt bepaald of iemand nog steeds een gevaar vormt voor de maatschappij? In welke zin zijn deze criteria wetenschappelijk onderbouwd?

3) Hoeveel personen die op proef vrijgelaten worden, voldoen later niet aan de voorwaarden en wordt bijgevolg opnieuw hun vrijheid ontnomen?