Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8573

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 25 maart 2013

aan de minister van Justitie

Beteugeling dronkenschap - Aantal gestrafte personen

gerechtelijke vervolging
geografische spreiding
alcoholisme
strafsanctie

Chronologie

25/3/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8573 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel vier van de wet op de beteugeling van de dronkenschap stelt dat "hij die een persoon doet drinken totdat hij kennelijk dronken is" strafbaar is.

Mijn vraag: hoeveel personen werden sinds 2000 gestraft op basis van dit artikel? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.