Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8469

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 11 maart 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen

Akkoord van Schengen
officiŽle statistiek
grenscontrole
illegale migratie
verwijdering
controle van de migraties

Chronologie

11/3/2013Verzending vraag
26/6/2013Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7471

Vraag nr. 5-8469 d.d. 11 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op het Belgische grondgebied liggen tal van buitengrenzen van de Schengenzone. Het betreft hier onder meer de diverse luchthavens, de havens van Oostende, Zeebrugge en Antwerpen alsook de terminal van de Eurostartreinen te Brussel-Zuid, om er maar enkele te noemen.

Om de deugdelijkheid van de controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone binnen ons land te kennen, is het aangewezen dat we minstens zicht hebben via welke kanalen mensen zonder geldige documenten van buiten de Europese Unie (derdelanders) ons land binnenkomen. Hiermee achterhalen we welke de meest gebruikte plaatsen van binnenkomst zijn en krijgen we zicht op de effectiviteit en efficiŽntie van de uitgevoerde controles. Deze informatie kan nuttig zijn om de werking van de Schengenzone te beoordelen en waar nodig verbeterpunten naar voren te schuiven.

Bedoeling is hierbij de bescherming van de Schengenzone an sich en het principe van het vrij verkeer van personen. Voorwaarde hiertoe is dat we ons ervan vergewissen dat de controles aan de buitengrenzen doeltreffend zijn.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoeveel personen zonder geldige reis- en verblijfsdocumenten trachtten de buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ over te steken voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 ?

2) Kan u dit opsplitsen voor alle diverse locaties die een buitengrens zijn van de Schengenzone in ons land (luchthavens, zeehavens, spoor, Ö)?

3) Hoeveel van deze gevatte personen werden aan deze buitengrensposten de toegang tot het Rijk ontzegd en meteen op een retour geplaatst tijdens de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012? Om welke redenen werd de toegang tot het grondgebied geweigerd?

4) Aan hoeveel personen zonder geldige reis-, ID- en verblijfspapieren werd de toegang tot het Rijk wel toegestaan en waarom?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. en 3. Bij beslissingen tot terugdrijving werd de toegang tot het grondgebied geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid of artikel 6 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de volgende redenen:

Er is geen onderverdeling van de beslissingen tot terugdrijving per motief. De afgelopen jaren werden de volgende beslissingen tot terugdrijvingen aan de Belgische buitengrenzen genomen:

Jaar

Beslissingen

2009

1.383

2010

1.863

2011

2.735

2012

2.403

2. Overzicht beslissingen tot terugdrijvingen per grenspost.


2009

2010

2011

2012

Brussel-Nationaal

1.175

1.537

2.411

2.127

Gosselies

132

209

164

210

Bierset

14

25

124

18

Deurne

1

1

1

1

Oostende

0

1

1

2

Totaal luchtgrenzen

1.322

1.773

2.701

2.358

Antwerpen

37

65

25

32

Gent

7

7

1

0

Zeebrugge / Blankenberge

11

10

6

7

Oostende / Nieuwpoort

6

8

2

6

Totaal zeegrenzen

61

90

34

45

Brussel-Zuid (*)

0

0

0

0

Totaal landgrens

0

0

0

0

Algemeen totaal

1.383

1.863

2.735

2.403

(*) De inreiscontrole aan de landgrens, de HST-terminal in het station Brussel-Zuid, werd stopgezet op 1 april 2004. De Schengencontrole voor toegang tot het Schengengrondgebied wordt uitgevoerd door de Fransen bij vertrek in het UK.

4. Volgende beslissingen werden de afgelopen jaren op basis van nieuwe elementen herzien en resulteerden in toelating tot het grondgebied.

Jaar

Herzieningen

2009

37

2010

130

2011

60

2012

62