Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8576

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 25 maart 2013

aan de minister van Justitie

Kinderen jonger dan drie jaar in detentie - Geboorten in strafinstellingen - Duur van het verblijf - Financiering - Kindvriendelijkheid

strafgevangenis
officiŽle statistiek
moederschap
bescherming van moeder en kind

Chronologie

25/3/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8576 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onze regelgeving staat toe dat kinderen van jonger dan drie jaar samen met hun moeder in de gevangenis verblijven. Hieromtrent mijn vragen:

1) Hoeveel kinderen van minder dan drie jaar verblijven momenteel in de gevangenis?

2) Hoeveel geboorten vinden er jaarlijks plaats in de strafinstellingen?

3) Wat is de gemiddelde duur van het verblijf van deze kinderen in de strafinstellingen?

4) Hoe wordt dit verblijf gefinancierd?

5) Welke maatregelen worden er genomen opdat het kind in een kindvriendelijke omgeving verblijft?